„stART w Gdańsku” – intensywne międzynarodowe programy kształcenia na gdańskiej ASP

„stART w Gdańsku” – intensywne międzynarodowe programy kształcenia na gdańskiej ASP

„stART w Gdańsku” – intensywne międzynarodowe programy kształcenia na gdańskiej ASP

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołączyła do grona laureatów konkursu NAWA "SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2021".
Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej kierowanej do zagranicznych studentów oraz wzrost zainteresowania i udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia gdańskiej ASP.
W ramach projektu "stART w Gdańsku -Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku " uruchomione zostaną 4 intensywne kursy prowadzone w języku angielskim dla 50 studentów zagranicznych:

  • Printmaking Course of Fine Art Lithography (2 edycje)
  • Artist on the move
  • Performance Art in Theory and Praxis

 

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2022 – 30 sierpnia 2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 238 714,70 PLN i jest finansowana przez NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER.

Wniosek został opracowany przez Zespół projektowy:
dr Adam Świerżewski
dr Łukasz Butowski
dr Andrzej Karmasz
dr Anna Leśniak
Aleksandra Paciorkiewicz, Hanna Świętnicka, Karolina Kalinowska – Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia
Marta Chełmińska – Biuro Programów Infrastrukturalnych i Badawczych

więcej informacji – przejdź na stronę

Projekt jest współfinansowaną ze środków NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w konkursie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia oraz środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.