FENOTYP RZEŹBY Homage to Sławoj Ostrowski

FENOTYP RZEŹBY Homage to Sławoj Ostrowski

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 29/04–21/05/2023

Wernisaż: 12/05/2023

Wydział: Rzeźba i Intermedia

FENOTYP RZEŹBY Homage to Sławoj Ostrowski

wernisaż: 12.05.2023, godz. 17:00
wystawa czynna: 29.04-21.05.2023 w godz. 11:00-18:00
miejsce: Zbrojownia Sztuki

 

Wystawa „FENOTYP naszej pracowni RZEŹBY” to wystawa zbiorowa próba fenomenu dydaktycznego wybitnego rzeźbiarza – profesora Sławoja Ostrowskiego. W czasie kiedy wspominamy 80- tą rocznicę Jego urodzin postaramy się zdefiniować to na nowo… Nasza pracownia, w której studiowaliśmy była żywym organizmem… FENOTYP – to pewien zbiór cech organizmu. Fenotyp jest powiązany ściśle z genotypem, gdyż interakcja genotypu z fundamentem środowiska pracowni rzeźby ujawnia jej unikatowy fenotyp. Rozpoznanie genomu pewnej artystycznej populacji musi ujawnić jej fenotyp, który jest stworzony na obraz genotypu w danym obszarze. Taka jest natura badawcza w określonej populacji jaką tworzymy, dlatego bezdyskusyjnie musimy przyjąć, że nasz artystyczny fenotyp musi być, a priori obrazem genotypu środowiska pracowni. Słyszymy podpowiadane zaledwie szeptem, jaka część naszych artystycznych odmienności pozostaje jeszcze powiązana z silnym fundamentem – czyli podłożem genetycznym.

Na wystawie „FENOTYP RZEŻBY” Homage to Sławoj Ostrowski zaprezentowane zostaną rzeźby naszego Mistrza oraz jego asystentów i absolwentów, których artystyczna droga dotychczas związana jest z dydaktyką akademicką. Zaproszenia przyjęli: Katarzyna Józefowicz, Wojciech Sęczawa, Tomasz Sobisz, Adriana Majdzińska, Mariusz Burdek, Alicja Buławka – Fankidejska, Mikołaj Jerczyński oraz Marek Elsner. Wszyscy artyści uczestniczący w wystawie wyraźnie określają obszary indywidualnych poszukiwań, nie imitują upodobań stylistycznych Mistrza, wchodzą w dyskurs, podobnie jak Sławoj Ostrowski, który często polemizował ze swoimi Mistrzami – Alfredem Wiśniewskim i Adamem Smolaną. Przekrojowa wystawa prezentująca odmienne postawy i strategie artystyczne posadowione na solidnych fundamentach, których spoiwem był i jest do tej pory – mimo upływu czasu nasz Mistrz, wybitny artysta, rzeźbiarz, dydaktyk – Sławoj Ostrowski, z którym współpracowaliśmy przyjaźniliśmy się i u którego studiowaliśmy a wraz z nami kilka generacji młodych, adeptów sztuki – dziś dojrzałych artystów. Taka konfrontacja postaw to zawsze przyczynek do porównań i dalszej kontynuacji artystycznej drogi, już na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Podążając drogą wielu studentów i absolwentów Sławoja Ostrowskiego można zauważyć niebywałą skłonność do artystycznych eksperymentów wybijających się zdecydowanie ponad pospolity i banalny eksperyment materiałowy. Mamy nadzieję, że zaproponowana wystawa i mocne w swoim charakterze wydarzenie artystyczne jakie proponujemy będzie zauważalnym sygnałem naszego pokolenia ukształtowanego przez wybitną osobowość artysty i dydaktyka – Profesora Sławoja Ostrowskiego, którego niekwestionowany Autorytet otacza nas wciąż nieustanną obecnością.

prof. ASP dr hab. Tomasz Sobisz

 

Wydarzenie na fb – przejdź na stronę