"Doskonalenie komunikacji w pracy dydaktycznej ze studentami/studentkami ASP" – szkolenie

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 12/01/2023

Wydział: Architektura, Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

"Doskonalenie komunikacji w pracy dydaktycznej ze studentami/studentkami ASP" – szkolenie

Szkolenie dla wykładowców ASP w Gdańsku
 
termin: 12.01.2023, godz. 9.00-15.00
miejsce: PATIO ASP (max. 25 osób) + będzie też możliwość uczestnictwa w warsztatach w trybie online, na platformie Google Meet: 

prowadzący: Monika Klonowska  www.klonowska.pl
zgłoszenia do 22.12.2022 na: international@asp.gda.pl
każdy uczestnik otrzyma certyfikat


Szczegółowy zakres warsztatów:
- Budowanie sytuacji edukacyjnej: poczucia bezpieczeństwa i zaangażowania. 
- Praca z grupą: proces grupowy, dynamika grupy
- Budowanie autorytetu poprzez stwarzanie warunków do rozwoju i własny przykład, a nie protekcjonalne traktowanie, kary i nagrody.
- Proces porozumiewania się. 
- Trzy płaszczyzny komunikacji: poziom słów, intencji i emocji. 
- Budowanie wiarygodności komunikacyjnej.
- Przeszkody w porozumiewaniu się.
- Mechanizmy psychologiczne, istotne przy ocenianiu pracy dydaktycznej.
- Otwarte wyrażanie oczekiwań dotyczących pracy wobec studentów (cele, zadania, kryteria oceny).
- Konstruktywny feedback, komunikacja bez przemocy.
- Stres konstruktywny.
- Metody poczucia własnej wartości i wiary w siebie.