„Dominik Włodarek Grafika” – wystawa indywidualna

„Dominik Włodarek Grafika” – wystawa indywidualna

Data: 18/01–20/03/2023

Wydział: Grafika

„Dominik Włodarek Grafika” – wystawa indywidualna

wernisaż: 18.01.2023 o 13.00

wystawa czynna: 18.01.2023 – 20.03.2023

miejsce wystawy: Galeria 144 Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, III piętro w budynku głównym.

kurator: prof. ASP dr hab. Paweł Kwiatkowski 

 

Wystawa retrospektywna prezentująca prace graficzne Dominika Włodarka powstałe w różnych etapach jego działalności twórczej.

 

Dominik Włodarek
(ur. 1976) w 2002 uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego. Od listopada 2007 do stycznia 2008 studiował w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Paryżu. W 2010 uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Grafiki Fińskiej Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach (Kuvataideakatemia).
Od listopada 2012 pracuje jako asystent dydaktyczny (od 2021 adiunkt) w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2018 uzyskał tytuł doktora sztuk pięknych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Związku Grafików Fińskich (STG), Stowarzyszenia Artystów Fińskich (STS), Stowarzyszenia Artystów Helsinkach (HTS).
Jest autorem 16 wystaw indywidualnych (8 w Polsce oraz 8 w Finlandii). Brał również udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w Polsce, Finlandii, Chinach, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Portugalii, Chorwacji, Estonii, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, oraz w Białorusi.
W 2019 roku zdobył I nagrodę w kategorii rysunek, grafika na III Triennale Sztuki Pomorskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, jak również Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 5. edycji Gdańskiego Biennale Sztuki w Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Grafika Roku, organizowanym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. W 2020 roku otrzymał wyróżnienie – medal honorowy na XXVI Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku. W 2007 roku zdobył I nagrodę w fińskim konkursie artystycznym „Diners Club Taidetta Kaupungilla” („Sztuka w Mieście”) w Helsinkach.
Dominik Włodarek był stypendystą Rządu Fińskiego (CIMO 2004, 2005) oraz wielu fińskich organizacji wspierających twórczość artystyczną: Stypendium dla młodych artystów Finnish Art Society (2007); Stypendium Rady Artystów Regionu Uusimaa (The Arts Council of Uusimaa, 2007); Grant Artystyczny Państwowej Rady Sztuk Pięknych (State Fine Arts Comission) (2009); Stypendium Artystyczne Miasta Helsinki (City of Helsinki Artist Grant ) (2009); Stypendium Artystyczne Fundacji im. Alfreda Kordelina (Alfred Kordelin Foundation, 2010); Stypendium Artystyczne Fundacji Paulo (The Paulo Foundation, 2011); Stypendium Artystyczne Fińskiej Centralnej Rady Sztuki (TKT, 2012); Stypendium Artystyczne Finnish Cultural Foundation (SKR, 2013).
Prace Dominika Włodarka znajdują się w kolekcji sztuki Rządu Fińskiego (State Art Deposit Collection); kolekcji sztuki miasta Jyväskylä w Finlandii; kolekcji sztuki Muzeum Gdańska; kolekcji sztuki China Printmaking Museum w Shenzhen w Chinach; kolekcji sztuki Guanlan Original Print Base w Guanlan w Chinach; kolekcji sztuki Tama Art Institute w Tokio w Japonii; kolekcji sztuki Muzeum Zamkowego w Malborku; kolekcji sztuki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu; kolekcji Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, jak również w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.