Z cyklu pedagodzy: Jacek Kornacki

Z cyklu pedagodzy: Jacek Kornacki

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Galeria Katedra

Data: 28/11–9/12/2022

Wydział: Malarstwo

Z cyklu pedagodzy: Jacek Kornacki

Kolejna odsłona Galerii Katedra! Tym razem w przestrzeni Pracowni 331 na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP pojawił się Jacek Kornacki ze swoim obrazem:
  
 
TYTUS ANDRONICUS | 100x70 cm | przestrzennie nałożone trójkąty o formacie 30x30 cm, farby akrylowe czułe na UV, światło UV | 2019
 

Jacek Kornacki

Urodzony w 1964 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, dyplom w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Obecnie na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku prowadzi Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Podstaw.
Uprawia malarstwo i rysunek, tworzy instalacje, a także realizuje wiele projektów o charakterze artystyczno-kulturowym między innymi Akcja Artystyczno – Społeczna ,,Bądź Świadomym Dawcą Narządów (2000) propagującą idee transplantacji, Projekt ArtystycznoKulturowy ,,Archetyp–Świadomość–Miejsce” (1992–2015) dotyczący przestrzeni kulturowej i jej odniesień do współczesnych działań artystycznych, projekt ,,Biblioteka”- Zbiory – Znaki – Symbole – Systemy ( 2010 – ~) mający na celu powstanie redefiniowalnej przestrzeni artystycznej w postaci wielkoformatowej malarskiej mozaiki obrazów o znaczeniu kulturowo – cywilizacyjnym, dotykającej idei metanarracji zapraszającej do artystycznej i poznawczej podróży przez znaki i znaczenia. Interesuje go człowiek w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym. Poddając refleksji fenomen przemijania, z dziejowej spuścizny czerpie motywy, które interpretuje i czyni tworzywem swojej sztuki. Ma w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest aktywnym uczestnikiem działań sopockiej Fundacji Sfinks. Ponad dwadzieścia lat współpracował z Muzeum Zegarów Wieżowych (obecnie Muzeum Nauki Gdańskiej) filii Muzeum Gdańska aranżując stałe i czasowe ekspozycje oraz biorąc udział w zespołach opracowujących zadania merytoryczne i badawcze. Jest laureatem nagród i stypendiów artystycznych Marszałka Województwa

Pomorskiego i Miasta Gdańska. W 2017 roku otrzymał odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Pomorską Nagrodę Artystyczną za rok 2016.