Z cyklu pedagodzy: Anna Królikiewicz

Z cyklu pedagodzy: Anna Królikiewicz

fot. Magdalena Pela

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Lokalizacja: Pracownia 331

Data: 25/05–8/06/2022

Wydział: Malarstwo

Z cyklu pedagodzy: Anna Królikiewicz

Z radością zapraszamy na kolejną prezentację w Galerii Katedra na Wydziale Malarstwa. Tym razem w przestrzeni Pracowni 331 swoje prace pokazała prof. Anna Królikiewicz!

Wystawa czynna w dniach 25.05.2022-08.06.2022

Autorka zdjęcia rzeźby: Barbara Kubska

Opis pracy:

 Wracajmy do ciała. Do prawd odczutych dotykiem, nosem, podniebieniem, usłyszanych. Rytuał zachodniego modernizmu można widzieć jako taki sposób bycia w świecie, w którym wciąż ustawiamy się do rzeczywistości w opozycji. Oceniamy obiekty erudycyjnie – w tym przedmioty sztuki i ich wizualną warstwę – z krytycznej odległości, z zewnątrz. Ale to jednak zanurzenie w świecie, zamieszkiwanie go, bycie wewnątrz stymuluje bezpośrednie doświadczenie. Jest głęboką formą estetycznego zaangażowania. W czasie kryzysu wartości, którego obecnie doświadczam(y), wciągające praktyki są wyrazem konieczności zmiany relacji opartej na dualizmie podmiotu i przedmiotu. Coraz większa jest potrzeba „wcieleśnienia”, uwikłania, wzajemności, poszukiwania wspólnoty – także tej przy stole – i konieczności odnowienia wspólnego języka. Międzyludzkiego. Międzygatunkowego. Międzyjęzyka.

Od ponad dekady nie używam pędzli i farb i nie wystawiam tego, co rysuję (bo wciąż rysuję). Zamieniłam pole pracy na materię pokarmu, sztalugi na wspólny, kuchenny stół i stolnicę, by być bliżej odbiorcy, w praktyce relacyjnej. Sztuka pokarmu, przechodząc przez trzewia, zostawia ślad, wypełnia refleksją, nie zagracając przestrzeni i archiwów w erze kompulsywnej nadprodukcji. W otoczeniu wszechobecnej, chłodnej technologii i w sytuacji wyobcowania ze świata apeluję o dotyk, o kontakt, o autentyczne zanurzenie w przeżywaniu i w materii. Liczy się dla mnie teraz tylko to, co „Wypatrzone. Wydeptane. Doczute. Dowąchane” jak pisał Miron Białoszewski. 

Anna Królikiewicz, urodzona 7 lutego 1970.

Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP Gdańsk w 1993 roku, tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 2018, doktorat w roku 2000, po uzyskaniu w 2010 roku tytułu doktora habilitowanego prowadzi Czwartą Pracownię Rysunku Figuracja/Obiekt na macierzystej uczelni. W latach 2001-2003 uczyła w kilku pracowniach na wydziałach Sztuki i Projektowania Graficznego Bilkent University w Ankarze, od 2013- 2018 wykładała przedmiot Kształt Smaku w School of Form w Poznaniu. Oddana monumentalnemu rysunkowi i instalacji, zdarza się, że pisze (stała kolumna w magazynie „USTA” poświęcona związkom sztuk pięknych i pokarmu 2013-2021). 

Autorka wielu wystaw indywidualnych, brała udział w około stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, swoje prace pokazywała m. in. w Nowym Yorku, Istambule, Ankarze, Kilonii, Brukseli, na międzynarodowych festiwalach sztuki współczesnej, w opuszczonym sklepie mięsnym w Sopocie, refektarzu Zakonu Kartuzów, oliwskim lesie, pustym mieszkaniu na krakowskim Salwatorze, w warszawskiej Zachęcie. 

Na przełomie 2018 / 19 pracowała nad scenografią do dramatu według powieści Alexandra Dumas: „Die Bartholomäusnacht ” w Theater Freiburg w Niemczech. 

Współautorka, redaktorka naukowa i współwydawca monografii naukowej “Międzyjęzyk” porządkującej wątek użycia pokarmu jako medium w sztuce współczesnej, foodarcie, sztuce relacyjnej, w polu malarstwa, antropologii, historii sztuki. 

Ostatnie realizacje z 2022 roku powstały na zaproszenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i metaforyzują zagadnienia dotyczące kuchni żydowskiej na wystawie "Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna". 

Kuratorka wystawy sztuki współczesnej “Rozkurz” w pustostanach zabytkowego osiedla Nikiszowiec w Katowicach.

Pracuje obecnie nad indywidualną wystawą “Ślepe mapy” w galerii Arsenał w Białymstoku 

(otwarcie w grudniu 2022 r.).

Laureatka nagród rektorskich za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, dwukrotnie stypendystka miasta Sopot oraz Marszałka Województwa. Laureatka nagrody Prezydeta Miasta Gdańska za 25 lat pracy twórczej, oraz Muza Sopotu w dziedzinie Kultury i Sztuki 2019, nominowana do tytułu Człowieka Roku w Kulturze 2019 oraz 2020 (Pomorskie Sztormy 2019 i 2020 ), nominacja finałowa do nagrody Spelndor Gedanensis 2020. W 2019 wyróżniona odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.