Z cyklu Pedagodzy: Aleksandra Jadczuk

Z cyklu Pedagodzy: Aleksandra Jadczuk

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Galeria Katedra

Data: 1–10/03/2022

Wydział: Malarstwo

Z cyklu Pedagodzy: Aleksandra Jadczuk

Galeria Katedra ruszyła z kolejną prezentacją! Tym razem w przestrzeni Pracowni 331 na Wydziale  Malarstwa gdańskiej ASP zagościła Aleksandra Jadczuk.

 

Aleksandra Jadczuk

Urodziłam się w 1974 r. w Gdańsku. Ukończyłam Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2001 roku obroniłam dyplom z malarstwa w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego, aneks w Pracowni Malarstwa Ściennego prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stopień Doktora Sztuki w dziedzinie sztuk pięknych uzyskałam w 2012 r, doktora habilitowanego w 2019 r. Zajmuję się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią. Jestem autorką 40 wystaw indywidualnych oraz uczestniczyłam w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. 

Istotą mojego malarstwa i przyjętej metody twórczej jest konstruowanie abstrakcyjnych kompozycji dalekich od oczywistych  interpretacji. Tworzenie poszczególnych kompozycji rozpoczynam od przygotowania, różnorodnych pod względem formatu pojedynczych modułów. Konstruowanie kompozycji z takich właśnie obiektów można nazwać świadomą improwizacją, wyłanianiem  z chaosu i mnogości. Niemal każdą z otwartych kompozycji i jej składowych elementów wypełniam regularnymi formami. Język geometrii staram się wykorzystać w poszukiwaniu zarówno przestrzeni wewnątrz pojedynczego obrazu jak i uzyskać przestrzenną spójność wszystkich układów i kompozycji.
 
Aktualnie pracuję nad cyklami kompozycji malarskich będących reminescencjami pejzażu. W obrazach tych  przekaz natury nie jest jednoznaczny, lecz raczej nacechowany pamięcią oraz zsyntetyzowany. Zakładam nowe podejście do problemów formy w malarstwie, przy zastosowaniu różnorodnych środków wyrazu oraz nowatorskich technik malarskich w poszukiwaniu metaforycznej rzeczywistości natury oraz jej prawdy. Istotna jest również materia obrazów realizowana autorską techniką.