Włodzimierz Łajming (1933-2022)

Włodzimierz Łajming  (1933-2022)

Wydział: Malarstwo

Włodzimierz Łajming (1933-2022)

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Włodzimierza Łajminga
(1933-2022)

znakomitego artysty, cenionego pedagoga i wspaniałego kolegi,

w latach:
1988–1991 kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku,
1984–1986 prorektora ds. studenckich,
1981–1984 dziekana Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki,
1975–1981 prodziekana Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki,
w czasach studenckich współtwórca Teatrzyku Rąk i Przedmiotów CO TO

 

Rodzinie i Najbliższym Profesora
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Rektor i Senat wraz z całą społecznością Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku