Publicznej obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Uryniuk

Publicznej obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Uryniuk

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 18/10/2022

Wydział: Obrona doktoratu

Publicznej obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Uryniuk

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Natalii Uryniuk

zatytułowanej

Mikroplastik – Makroproblem
Analiza tworzenia języka wizualnego, który wpływa na świadomość ekologiczną odbiorców na podstawie autorskiej interaktywnej książki online o mikroplastiku”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  dnia
18 października  2022 r. o godz. 11.00

Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16

Miejsce wystawy: Galeria ASP w Gdańsku,  ul. Chlebnicka 13/16

 

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Promotor pomocniczy: dr Zbigniew Mańkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Banachowicz, Uniwersytet Artystyczny im. M Abakanowicz w Poznaniu;

                        prof. dr hab. Maciej Buszewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej