Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Seweryny Dolegi

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Seweryny Dolegi

Data: 21/10/2022

Wydział: Obrona doktoratu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Seweryny Dolegi

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o  publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Zuzanny Seweryny Dolegi

zatytułowanej „Czuły czytnik rzeczywistości. W poszukiwaniu współodczuwania”

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się  dnia 21 października  2022 r. o godz. 12.00

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, sala konferencyjna

Miejsce wystawy: Zbrojownia Sztuki ASP w Gdańsku,  ul. Targ Węglowy 6

 

Promotor:       
prof. dr hab. Roman Gajewski, Akademia Sztuk Pięknych  w Gdańsku

Promotor pomocniczy:
dr Robert Różański,

Recenzenci:    
prof. dr hab. Janusz Marciniak, Uniwersytet Artystyczny im. M Abakanowicz w Poznaniu;
dr hab. Arkadiusz Karapuda Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej