Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Pela

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Pela

Data: 5/10/2022

Wydział: Obrona doktoratu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Pela

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
mgr Magdaleny Pela
zatytułowanej

"Ślady codzienności. Rytuał powtórzenia"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 05 października 2022 r. o godz. 11.00, Galeria Pionova, ul. Olejarna 2
Miejsce wystawy: Galeria Pionova, ul. Olejarna 2

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Promotor pomocniczy: prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Szot, Uniwersytet Artystyczny im. M Abakanowicz w Poznaniu
prof. dr hab. Tomasz Milanowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej: www.bip.asp.gda.pl/artykul/169/1915/magdalena-pela-2022

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki

prof. dr hab. Janina Rudnicka