Osoby Uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne – (De)kolonizacja

Osoby Uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne - (De)kolonizacja

Data: 27/10/2022

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

Osoby Uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne – (De)kolonizacja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

termin: 28.10.2022

miejsce: PATIO ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

 
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Osoby Uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne – (De)kolonizacja, która odbędzie się na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w dniach 27-28.10.2022.
Dehumanizowanie osób na granicy polsko-białoruskiej i pełne ksenofobii i nienawiści podejście do osób uchodźczych nie pozwala nam przejść obojętnie. Dlatego też organizujemy tę konferencję, aby przedyskutować kwestie dotyczące konstruowania mechanizmów wykluczenia i dehumanizacji osób uchodźczych.
Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno osoby ze środowiska akademickiego, jak i aktywistycznego. Szukajmy wspólnych rozwiązań, rozmawiajmy o polityce i praktykach (post)kolonialnych. Szukajmy nowych perspektyw dla zdefiniowania kategorii obywatelstwa, tak aby miało charakter włączający i otwarty na wszystkich. Tematyka konferencji jest niesamowicie szeroka, a nam zależy na interdyscyplinarnym uchwyceniu tematu.
Dlatego gorąco zachęcamy do wysyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych. Czekamy na nie do dnia 09.10.2022. Przesyłajcie je na adres mailowy: biuro@fundacjaipw.org. Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN.
 
Komitet Naukowy:
Małgorzata Jankowska
Bogna Łakomska
Katarzyna Lewandowska
Katarzyna Więckowska
 
Komitet Organizacyjny:
Michał Kowalczys
Ola August
Michał Bomastyk
Ewa Falkowska
 
Program konferencji – pobierz
 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do PATIO ASP na warsztat równościowy i o prawach człowieka, który odbędzie się 28.10.2022, o godzinie 09:10.
????Warsztat organizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Osoby uchodźcze jako Inne. Strategie horyzontalne – (de)kolonizacja.
????Podczas warsztatu będziemy rozmawiać o równości, stereotypach i dyskryminacji w kontekście praw człowieka, również w kontekście osób uchodźczych.