Obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Rzepy

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Rzepy

Przestrzeń: Mała Aula

Data: 20/06–10/07/2022

Wernisaż: 5\07

Wydział: Obrona doktoratu

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Rzepy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Żanety Rzepy

zatytułowanej „Egzystencjalny ład czyli graficzna interpretacja ujęcia postaw: apolińskiej  i dionizyjskiej na podstawie wybranych wątków filozofii Fryderyka Nietzchego”

termin obrony: 05 lipca 2022 r. o godz. 11.00

miejsce wystawy: Mała aula ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Promotor: prof. dr hab. Alina Jackiewicz – Kaczmarek
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Promotor pomocniczy
Prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku


Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Tomalski
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozprawa doktorska(część pisemna i artystyczna) oraz recenzje zostały udostępnione na BIP (przejdź do strony) oraz w Biurze Nauki i Ewaluacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.