Niech żyje nauka – uroczyste otwarcie roku akademickiego 2022/2023

Niech żyje nauka – uroczyste otwarcie roku akademickiego 2022/2023

Data: 1/10/2022

Niech żyje nauka – uroczyste otwarcie roku akademickiego 2022/2023

Bądź z nami pod Złotą Bramą – w sobotę, 1 października o godz. 12:00


W sobotę 1 października br. odbędzie się wydarzenie pod hasłem Niech żyje nauka!, czyli uroczyste otwarcie roku akademickiego z udziałem gdańskich szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Zaplanowano przemarsz ul. Długą, odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki oraz uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni w Europejskim Centrum Solidarności.
A wszystko w pięknej oprawie z towarzyszeniem carillonów, muzyków, akrobatów.
Zapraszamy środowisko akademickie naszej Uczelni! Przyjdźcie z przyjaciółmi i rodzinami!


Uroczystości związane z gdańskim otwarciem roku akademickiego 2022/2023 rozpoczną się w samo południe, kiedy spod Złotej Bramy wyruszy przemarsz z udziałem władz oraz Senatów kilkunastu gdańskich uczelni wyższych, przedstawicieli władz samorządowych oraz studentów. Wśród uczestników będzie także postać Daniela Fahrenheita, muzycy i akrobaci. Będzie można usłyszeć akademicką pieśń Gaudeamus igitur wykonaną na carillonie. Zwieńczeniem parady będzie odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki przy Ratuszu Głównego Miasta.
W paradzie może wziąć udział każdy. Serdecznie zapraszamy do udziału całe środowisko akademickie naszej Uczelni, rodziny i znajomych!
Pomysłodawcą i gospodarzem uroczystego otwarcia roku jest Związek Uczelni Fahrenheita, skupiający Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański.

– Wydarzenie „Niech żyje nauka!” będzie wyjątkowe w skali całego kraju – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Pragniemy pokazać, że Gdańsk jest silnym ośrodkiem akademickim i miastem nauki. Chcemy, aby ten dzień był radosną manifestacją jedności środowiska akademickiego, dlatego do wzięcia udziału w obchodach zaprosiliśmy wszystkie gdańskie szkoły wyższe.

Wykład inspiracyjny dla naukowców
Drugą częścią obchodów będzie uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Rozpocznie je krótki koncert chórów Uczelni Fahrenheita, które wspólnie odśpiewają hymn Gaudeamus Igitur.
Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie wykład prof. Szymona Malinowskiego Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy Państwa do śledzenia transmisji wydarzenia na portalu www.gdansk.pl
Swoją obecność w wydarzeniu potwierdzili m.in. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Całą społeczność Uczelni zapraszamy do wzięcia udziału w przemarszu ulicą Długą.
Wydarzenie patronatem objęli: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Agenda wydarzenia
11:15-11:50 – przybycie przedstawicieli gdańskich uczelni (na Targ Węglowy obok Katowni) i ustawianie uczestników zgodnie ze strukturą parady
12:00 – rozpoczęcie parady
12:00-12:20 – wspólne uroczyste przejście pod Ratusz Głównego Miasta
12:20-12:45 – wydarzenia pod Ratuszem Głównego Miasta – odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki w językach polskim i angielskim, krótkie wystąpienia
12:45-13:30 – przejazd/przejście do Europejskiego Centrum Solidarności (każda uczelnia we własnym zakresie)
13:30-14:30 – wydarzenia w ECS: uroczyste posiedzenie Senatów oraz Rad Wydziałów gdańskich uczelni, wykład inspiracyjny prof. Szymona Malinowskiego – Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny, podpisanie manifestu przez rektorów uczelni.

 

Liczba miejsc ograniczona. Wydarzenie będzie transmitowane przez portal www.gdansk.pl