Dyplom przed Czasem. Wystawa poświęcona pamięci Szymona Wirchanowicza

Dyplom przed Czasem. Wystawa poświęcona pamięci Szymona Wirchanowicza

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Kultura Ma Wiele Twarzy

Data: 28/10–6/11/2022

Wernisaż: 27/10/2022

Wydział: Malarstwo

Dyplom przed Czasem. Wystawa poświęcona pamięci Szymona Wirchanowicza

wernisaż: 27.10.2022, godz. 12.00
wystawa czynna: 27.10.2022-06.11.2022
miejsce: Galeria Kultura Ma Wiele Twarzy

D Y P L O M P R Z E D C Z A S E M to wystawa poświęcona pamięci
S Z Y M O N A W I R C H A N O W I C Z A (1993-2020) studenta IV roku Wydziału Malarstwa.

Kurator wystawy: prof. ASP dr hab. Jakub Pieleszek

 

Wydarzenie na fb – przejdź do strony