DESYGNATY I AKCYDENSY – wystawa sztuki współczesnej w ICS

DESYGNATY I AKCYDENSY - wystawa sztuki współczesnej w ICS

Data: 20–22/05/2022

DESYGNATY I AKCYDENSY – wystawa sztuki współczesnej w ICS

wernisaż: 20.05.2022, godz. 18:30–20:30
czas trwania wystawy: 21–22 maja, sobota–niedziela, godz. 16:00–19:00
miejsce: Instytut Cybernetyki Sztuki I Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie,
UL. Komandorska 26, budynek A i budynek B

Koncert muzyki improwizowanej, działania akcyjno-muzyczne oraz performans / steerage na otwarciu

 

ARTYŚCI: AL SZIA, JAKUB BIELAWSKI, SEBOL BEJSBOL, JOWAN CZERKAS, MIKOŁAJ DOBIES, TOMEK GADECKI, DOROTA GRUBBA: ALICE BECKER-HO + GUY DEBORD, BARTEK JARMOLIŃSKI, SŁAWOMIR LIPNICKI, MATEUSZ LENGLING, MI MIAESTAS: WANDA CZEŁKOWSKA, MATEUSZ PĘK, KATARZYNA PODPORA, MAREK ROGULSKI, ISSA SAMB + ANTJE MAJEWSKI, MAŁGORZATA SZAEFER: FORTUNATA OBRĄPALSKA, BOGUSŁAW SCHAEFFER, BRYGIDA SERAFIN, MATYLDA SOJA, WOJTEK SOSNOWSKI, HUBERT SZMUC, MIŁOSZ THIEDE: WITOSŁAW CZERWONKA + WOJCIECH ZAMIARA, WIKTOR TOMASZEWSKI, KAROLINA TUREK, JULIA TYMAŃSKA, XENIA URANOWA, MARIAN WARZECHA + MAŁGORZATA MACHARSKA-WARZECHA, VIKTORIA WIĘCKOWSKA, IREK WOJTCZAK, EWA ZARZYCKA
 
Organizacja: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Kurator, koncepcja: dr. Marek Rogulski
Współpraca kuratorska: dr. Dorota Grubba -Thiede, dr. Mateusz Pęk
Współpraca – partnerzy: ASP Gdańsk, CSW Łaźnia, Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi – AHE Łódź,
Redakcja: Marek Rogulski, Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Projekt graficzny: Tomasz Pawluczuk
Patronat: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, „Sztuka i Krytyka”
Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.
wystawa sztuki współczesnej
 
wstęp wolny
zasady uczestniczenia zgodnie z zasadami przeciwdziałania pandemii COVID-19
 
DESYGNATY i AKCYDENSY
Wystawa problemowa sztuki współczesnej, performans, koncert zasięg krajowy, ogólnopolski Desygnat – każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy lub, ściślej, każda rzecz oznaczana przez dany znak. Akcydensy – dyskretne (zmienione stany świadomości) a w teorii poznania, także: właściwości nieistotne. Według socjologicznej teorii Thomasa Kuhna – natura świata społecznego oraz rodzaj teorii jaki wymusza mają głębokie implikacje dla sposobu konstruowania twierdzeń teoretycznych i sposobu wiązania ich w schematy teoretyczne. Ludzkie zachowanie społeczne jest zorganizowane przez symboliczne oznaczenie wszelkich aspektów otoczenia, zarówno fizycznego jak i społecznego (S. Stryker). Sztuka bez polityki (rozumianej jako społeczne reality uwarunkowań) nie może istnieć ale jest od niej odmienna i względnie autonomiczna – podobnie jak psychika bez ożywionego ciała nie może istnieć ale jest odmienna i autonomiczna od procesów czysto fizycznych (A. Chmielecki). W powyższym kontekście możemy przyjąć, iż działanie artystyczne można postrzegać jako proces tworzenia i określania wzorów aktywności, które odnoszą się do warunkowania społecznego koncepcji form i przejawień sztuki – oraz postaw i celów. Jest to więc kwestia wartości, jaką nadaje
się w procesie społecznym aktywności artystycznej. „Jeśli chcemy rzeczywiście opisać człowieka jako układ poznawczy, musimy badać jego system wartości; system ten jest bowiem jednym z głównych regulatorów czynności ludzkich.” (Kozielecki) Skoro społeczny kontekst jest tak ważny w interpretacji aktywności artystycznych to gdy mamy już tą wiedzę, to jak chcemy jej używać? Jak badać zjawiska, fenomeny sztuki? Jak następuje synchronizacja wypowiedzi artystycznych z doświadczeniem (koniecznością) umocowanym w wymiarze społecznym? W jaki sposób świadomość upływu czasu i wspomnienia dają zdolność obserwacji samego siebie i procesu prowadzonego wewnątrz umysłu (problem intruza). W jaki sposób rzeczy nieistotne, poboczne, akcydensowe poprzez akty artystyczne oddziaływać mogą na sposób rozumienia rzeczywistości, kształtowanie się nowych pojęć i konstruowanie „wyobraźni społecznej” a ostatecznie na zmianę konfiguracji elementów uznawanych za ważne w kulturze?
Marek Rogulski ICS /TNS/ AHE