Aukcje charytatywne ASP dla Ukrainy

AFA charity auctions for Ukraine

Aukcje charytatywne ASP dla Ukrainy

Data: 18/03/2022–24/02/2023

Wydział: Architektura, Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Aukcje charytatywne ASP dla Ukrainy

AFA charity auctions for Ukraine

Cykl aukcji charytatywnych prac artystów dydaktyków, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rzecz wsparcia Ukrainy. Pamiętając o tym, że pomoc naszym Sąsiadom z Ukrainy to proces długoterminowy, chcemy, aby aukcje odbywały się co dwa tygodnie. Informacje o kolejnych będziemy zamieszczać poniżej.

V Charytatywna Aukcja Sztuki ASP dla Ukrainy w Instytucie Kultury Miejskiej

24 lutego 2023 roku, godz. 18:00 – zapraszamy stacjonarnie do Instytutu Kultury Miejskiej na 5. aukcję charytatywną, która odbędzie się przy wsparciu Samorządu Studenckiego ASP oraz we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.

Będzie można wziąć udział w licytacji i zdobyć dzieła takich artystek i artystów, jak m.in.: Patrycja Podkościelny, Sławomir Witkowski, Agata Królak, Vasyl Savchenko, Mariusz Waras, Maciek Salamon, Magdalena Pela, Przemysław Garczyńskim, czy Ada Zielińska i Vera King.

Oprócz licytacji organizujemy w tym czasie również kiermasz, na którym będzie można zakupić prace naszych studentek i studentów.

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz.

Katalog pracprzejdź na stronę

Wydarzenie na fb ASP – przejdź na stronę

 


IV finałowa Aukcja charytatywna ASP dla Ukrainy podczas Nocy Muzeów na ASP!

14 maja 2022, godz. 20:00 – zapraszamy stacjonarnie do Wielkiej Zbrojowni na aukcję sztuki, gdzie wylicytować będzie można dzieła artystek i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Jest to finałowa, 4-ta już aukcja, zwieńczająca cykl aukcji organizowanych przez ASP na rzecz wsparcia Ukrainy.

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz

Podczas czwartej aukcji zapraszamy do licytacji m.in. prac: Tomasza Kucharskiego, Sławomira Witkowskiego, Antoniny Góry, Janiny Stefanowicz-Schmidt, Anny Bem-Boruckiej, Aleksandry Filipowicz, Oli August, Jarosława Bujnego, Idy Łotockiej-Huelle, Julii Tymańskiej, Emila Jamrozik, Sylwii Aniszewskiej

Katalog pracprzejdź na stronę

https://www.facebook.com/events/1870155576501633/1903143653202825 


Aukcja III pod patronatem Partners International Premium Real Estate Agency

22 kwietnia 2022, godz. 19:00 – zapraszamy zarówno stacjonarnie do Patio ASP, jak i na licytację online przez stronę facebookową ASP Gdańsk

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz

Podczas trzeciej aukcji zapraszamy do licytacji m.in. prac: Anny Bem-Boruckiej, Aliny Jackiewicz–Kaczmarek, Jacka Krenza, Vasyla Savchenki, Dominiki Gołębiewskiej, Idy Łotockiej–Huelle, Doroty Białczak, Aleksandra Widyńskiego, Andrzeja Pniewskiego, Dominika Włodarka, Iwony Murawskiej,  Gosi Herby, Anny Rudak, Tomasza Bogusławskiego

Katalog pracprzejdź do strony

Patronat nad III Aukcją Charytatywną – Partners International Premium Real Estate Agency.


Aukcja II

08 kwietnia 2022, godz. 19:00 – zapraszamy zarówno stacjonarnie do Patio ASP, jak i na licytację online przez stronę facebookową ASP Gdańsk

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz

Podczas drugiej aukcji zapraszamy do licytacji m.in. prac: Joanny Czaplewskiej, Sławomira Witkowskiego, Vitaliego Shupliaka, Julii Majewskiej, Sylwestra Klamanna, Anny Waligórskiej, Among Scratches, Marii Kanieckiej, Jarosława Pawlickiego, Oliwii Kapusty, Janiny Stefanowicz-Schmidt, Anny Bem-Boruckiej, Łukasza Butowskiego, Agaty Zielińskiej-Głowackiej, Patryka Hardzieja, Anny Claudii Celli, Filipa Ignatowicza, Aleksandra Widyńskiego, Dominiki Gołębiewskiej, Emila Jamrozika, Bogusława Franciszka Góreckiego

Katalog pracprzejdź do strony


Aukcja I

18 marca 2022, godz. 19:00 - licytacja przez oficjalną stronę facebookową ASP Gdańsk

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz

Podczas pierwszej aukcji zapraszamy do licytacji m.in. prac:

Magdaleny Czajki, Michała Pecko, Joanny Czaplewskiej, Magdaleny Schmidt-Góry, Karoliny Futymy, Adama Świerżewskiego, Anny Marszałek, Sławomira Witkowskiego, Vitalii Shupliaka, Julii Majewskiej, Tomasza Kucharskiego, Dominiki Gołębiewskiej, Magdaleny Piotrowskiej, Zbigniewa Gorlaka, Oliwii Kapusty, Janiny Stefanowicz-Schmidt

Katalog pracprzejdź do strony


Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany do wyboru: dla Fundacji Savchenko lub Polskiej Akcji Humanitarnej

Jak możesz wziąć udział w aukcji?

> licytuj online na naszej stronie facebookowej ASP – https://www.facebook.com/aspgdansk

Po licytacji otrzymasz od nas szczegółowe informacje na temat dalszych kroków.

 

Wydarzenie na fb – przejdź do strony

AFA charity auctions for Ukraine

A series of charity auctions of works by artists-educators, students, graduates and friends of the Academy of Fine Arts in Gdańsk to support Ukraine. Bearing in mind that helping our Ukrainian Neighbours is a long-term process, we want the auctions to be held every two weeks. Information about subsequent auctions will be posted below.

Auction III

22nd April 2022 at 7:00 p.m. – we invite you both to the Patio of the Academy of Fine Arts in Gdańsk and to an online auction on our Facebook page

The auction will be conducted by Dr. Filip Ignatowicz

During the third auction, we invite you to place your bids on works by, among others: Anna Bem-Boruckiej, Alina Jackiewicz-Kaczmarek, Jacek Krenza, Vasyl Savchenki, Dominika Gołębiewska, Ida Łotocka–Huelle, Dorota Białczak, Aleksander Widyński, Andrzej Pniewski, Dominika Włodarka, Iwona Murawska,  Gosia Herba, Anna Rudak, Tomasz Bogusławski

 

AUCTION CATALOGUE – GO TO WEBSITE

_______________________

Auction II

8th April 2022 at 7:00 p.m. – we invite you both to the Patio of the Academy of Fine Arts in Gdańsk and to an online auction on our Facebook page

The auction will be conducted by Dr. Filip Ignatowicz

During the second auction, we invite you to place your bids on works by, among others: Joanna Czaplewska, Sławomir Witkowski, Vitali Shupliak, Julia Majewska, Sylwester Klamann, Anna Waligórska, Among Scratches, Oliwia Kapusta, Janina Stefanowicz-Schmidt, Anna Bem-Borucka, Łukasz Butowski, Agata Zielińska-Głowacka, Patryk Hardziej, Anna Claudia Cella, Filip Ignatowicz, Aleksander Widyński, Emil Jamrozik, Bogusław Franciszek Górecki

 

AUCTION CATALOGUE – GO TO WEBSITE

 

_______________________

Auction I

18th March 2022 at 7:00 p.m. – auction on the official Facebook page of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

The auction will be conducted by Dr. Filip Ignatowicz

During the first auction, we invite you to place your bids on works by, among others: Magdalena Czajka, Michał Pecko, Joanna Czaplewska, Magdalena Schmidt-Góra, Karolina Futyma, Adam Świerżewski, Anna Marszałek, Sławomir Witkowski, Vitali Shupliak, Julia Majewska, Tomasz Kucharski, Dominika Gołębiewska, Magdalena Piotrowska, Zbigniew Gorlak, Oliwia Kapusta, Janina Stefanowicz-Schmidt

 

AUCTION CATALOGUE – GO TO WEBSITE

 

Total proceeds from the auction will be given either to the Savchenko Foundation or the Polish Humanitarian Action

How can you participate in the auction?

> bid online on our Facebook page – https://www.facebook.com/aspgdansk

After the bidding, you will receive from us detailed information regarding the next steps.

 

Event on Fb – go to website