Arteterapia – nabór na studia podyplomowe

Arteterapia – nabór na studia podyplomowe

Arteterapia – nabór na studia podyplomowe

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Muzyczną w Gdańsku prowadzi nabór na VIII edycję studiów podyplomowych na kierunku arteterapia. Są one przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem metod polegających na łączeniu sztuki z oddziaływaniem leczniczym, w szczególności dla pracowników ochrony zdrowia, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz absolwentów wyższych szkół artystycznych. Szczegółowy opis studiów dostępny jest na dotyczącej ich stronie internetowej.

Planowane jest prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności zostaną one dostosowane do wytycznych Uczelni. Będą się one odbywać w systemie weekendowym (soboty, niedziele) po 10 godzin wykładowych dziennie. Całość obejmuje dwa semestry:

  • pierwszy (październik – styczeń) poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym z zakresu psychologii, historii sztuki, analizy dzieła sztuki, teorii i filozofii sztuki, antropologii kultury, socjologii sztuki, elementów teatru, filmu, dramy, a także kwestiom wykorzystania muzyki w terapii, metod muzykoterapeutycznych, ekspresji dziecięcej oraz różnym formom i zastosowaniom praktycznym arteterapii,
  • drugi (luty – czerwiec) będzie w całości poświęcony zajęciom praktycznym obejmującym zagadnienia z dziedziny malarstwa, rzeźby, projektowania przestrzennego, rytmiki, tańca oraz muzykoterapii.

więcej informacji – przejdź do strony