Wystawa "Anastomosis"

Wystawa

Data: 22–30/09/2021

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wystawa "Anastomosis"

wernisaż: 23.09.2021
wystawa czynna do 30.10.2021 we wszystkie dni tygodnia 11:30-18:00
miejce: Astoria Business&Leisure, Henryka Sienkiewicza 4, 15-092 Białystok
 
Anastomosis (Zespolenie) – to inaczej anastomoza, połączenie, powiązanie, scalenie, zjednoczenie, złączenie, sprzęgnięcie, spięcie, spojenie, scalenie, zszycie, zlepienie, związanie, zrost, integracja, zunifikowanie, splot, zlepek, związek, spoidło, złącze, kombinacja, mariaż. Ale także akt płciowy, zbliżenie. Łącznik most, ogniwo, pomost. Synteza. Tytuł wystawy wpisuje się w hasło tegorocznego Festiwalu Dychotomię – (gr.dichotomos = przecięty na dwie części) inaczej dwudzielność; podział na dwie części, wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do całości. Czarne albo białe, dobre lub złe, wszystko albo nic, czyli nic „pomiędzy”. Dwa bieguny, dwa możliwe rozwiązania i dwie skrajności myślenia. Miłość – nienawiść, siła – słabość, wiara – ateizm, ciało i dusza, początek i koniec. Dychotomia jest jedną ze skaz naszego tradycyjnego myślenia, ponieważ uniemożliwia dostrzeżenie całego widma danych zjawisk lub tego co jest pomiędzy nimi. Wystawa wykładowców i studentów kierunku Intermedia i Katedry Fotografii gdańskiej ASP jest próbą odtworzenia całości, połączeniem przeciwieństw.
 
Kuratorką wystawy Anastomosis jest wykładowczyni Katedry Fotografii, dr Agnieszka Babińska.
 
PREZENTOWANI ARTYŚCI:
Agnieszka Babińska, Elvin Flamingo, Martyna Jastrzębska, Robert Kaja, Grzegorz Klaman, Leszek Krutulski, Anna Leśniak, Vahram Mikitarian, Piotr Mosur, Janina Rudnicka, Wojciech Zamiara, Magdalena Babraj, Marta Długołęcka, Agata Giełda, Maria Janicka, Marta Jegierska, Dominika Michałowska, Aleksandra Molenda, Magdalena Nowicka, Agnieszka Piasecka, Katarzyna Serkowska, Anna Szejbut, Magdalena Kołakowska Walaszek, Mikołaj Walentynowicz, Ewa Tomaszewska, Anna Zglenicka, Karina Zawadzka, Anna Prewysz-Kwinto, Malwina Kakowska

 
wydarzenie na fb – przejdź do strony
 
---------
 
Exhibition open to the public until 30.10.2021, Mon-Sun, 11:30-18:00.
 
Anastomosis – in other words, connection, fusion, coupling, splicing, combination, sticking together, binding, integrating, unifying, weaving, cooperation, harmony, junction, marriage. But also the sexual act, the rapprochement. Bridge, link, merging. Synthesis. The title of the exhibition is in line with the motto of this year’s Festival. Dichotomy – (Greek: dichotomos = cut into two parts) or division into two parts, mutually exclusive and complementary to the entirety. Binary oppositions – black or white, good or bad,everything or nothing and nothing in between. Two poles, two possible solutions and two extremes of thought. Love – hatred, strength – weakness, faith – atheism, body and soul, beginning and end. Dichotomy is one of the flaws in our traditional way of thinking because it prevents us from seeing the full spectrum of the notions and everything there is to see in between. The exhibition of the lecturers and students of Intermedia and Photography departments at the Gdańsk Academy of Fine Arts is an attempt to recreate the wholeness, a combination of opposites.
 
A.D. Agnieszka Babińska – the curator of the Anastomosis exhibition, a lecturer at the Department of Photography
 
ARTISTS:
Agnieszka Babińska, Elvin Flamingo, Martyna Jastrzębska, Robert Kaja, Grzegorz Klaman, Leszek Krutulski, Anna Leśniak, Vahram Mikitarian, Piotr Mosur, Janina Rudnicka, Wojciech Zamiara, Magdalena Babraj, Marta Długołęcka, Agata Giełda, Maria Janicka, Marta Jegierska, Dominika Michałowska, Aleksandra Molenda, Magdalena Nowicka, Agnieszka Piasecka, Katarzyna Serkowska, Anna Szejbut, Magdalena Kołakowska Walaszek, Mikołaj Walentynowicz, Ewa Tomaszewska, Anna Zglenicka, Karina Zawadzka,
Anna Prewysz-Kwinto, Malwina Kakowska