Pomysły studentów ASP na zagospodarowanie Leszczynek

Academy of Fine Arts students' ideas for the development of Leszczynki district

Pomysły studentów ASP na zagospodarowanie Leszczynek

fot. gdynia.pl

Data: 23/03/2021

Pomysły studentów ASP na zagospodarowanie Leszczynek

Academy of Fine Arts students' ideas for the development of Leszczynki district

W roku akademickim 2020–2021 międzywydziałowy zespół ASP Gdańsk realizuje projekt we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Gdyni.  Celem perspektywicznym tego projektu jest osiąganie korzyści płynących z pełnego zintegrowania kultury i kreatywności w planach rozwoju lokalnego.

Tematem przewodnim podjętych działań są „Klimatyczne dzielnice Gdyni” a konkretnie, opracowania dotyczące dwóch dzielnic, tj. Gdyni Leszczynek i Wielkiego Kacka. Opracowania dotyczą różnych zagadnień tematycznych, o zróżnicowanych założeniach programowych i złożoności problemowej, dostosowanych do programu pracowni ze wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych.

Podjęte badania i eksperymenty artystyczne służą określeniu możliwości kształtowania przestrzeni publicznych wybranych lokalizacji w Gdyni.

Celem opracowywanych koncepcji jest ujmowanie wybranych zagadnień problemowych możliwie szeroko, tj. wybieganie poza istniejące uwarunkowania formalno-przestrzenne oraz wytyczanie optymalnych kierunków zmian w przestrzeniach publicznych. Zamiast skupiać się na tradycyjnym, biernym wpisywaniu rozwiązań w zastaną rzeczywistość, projekty kreatywne dążą do przejmowania inicjatywy i wskazywania nowych celów – także tych trudnych i o bardzo długiej perspektywie realizacji.

 

W projekcie „Klimatyczne dzielnice” bierze Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Malarstwa oraz Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na przeglądzie dotyczącym Gdyni Leszczynek, który odbył się 11 marca, zaprezentowano rezultaty prac następujących pracowni:

  1. Pracownia Projektowania Społecznego (prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka; Wydział Architektury i Wzornictwa),
  2. Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej (prof. Robert Florczak; Wydział Malarstwa),
  3. Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni (prof. Robert Kaja; Wydział Rzeźby i Intermediów),
  4. Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu (prof. Jacek Zdybel; Wydział Malarstwa)
  5. Interdyscyplinarna Pracownia Architektury (prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal; Wydział Architektury i Wzornictwa).

 

Projekty naszych studentek i studentów zobaczyć można na stronie:

Gdynia.pl – przejdź
Musial.me – przejdź

 
 
O współpracy ASP i Miasta Gdyni w mediach:
 
Trójmiasto.pl – przejdź do strony
Gdynia.nasze miasto.pl – przejdź do strony
Propertydesign.pl – przejdź do strony