Nowa edycja programu Erasmus+ na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Nowa edycja programu Erasmus+ na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Nowa edycja programu Erasmus+ na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, iż Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku uzyskała nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027. Wniosek przygotowany przez Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia ASP w Gdańsku został zaakceptowany przez Komisję Europejską, otrzymując 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania!

Posiadanie Karty Erasmusa jest warunkiem, jaki musi spełnić uczelnia wyższa, aby móc realizować projekty z zakresu mobilności edukacyjnej swoich studentów i pracowników. Co ważne, w nowej edycji programu zaplanowano podjęcie licznych inicjatyw, zmierzających do szerszego wykorzystania narzędzi cyfrowych, m.in. w ramach realizacji tzw. mobilności mieszanych (łączących działania w formie zdalnej i w siedzibie uczelni) oraz elektronicznego obiegu dokumentacji.

Pierwsze wyjazdy naszych studentów i pracowników w ramach nowej perspektywy programu odbędą się już w przyszłym roku akademickim!