MEANDRY

MEANDRY

Data: 12–27/06/2021

MEANDRY

wystawa: 12.06 – 27.06.2021 r.

miejsce: WL4/ Stocznia Cesarska

 

Dlaczego tworząc widzimy świat w taki sposób w jaki go widzimy? Jak zrozumieć to wszystko co się wydarza wokół nas? Inspiracja dla każdego kto tworzy staje się naturalnym źródłem motywacji i początkiem zmian dokonywanych w twórczości. Potrzebna jest uważna obserwacja i szukanie trochę po omacku, tak naprawdę nie wiadomo czego, innych doświadczeń, wrażeń, emocji. Przy takiej postawie bez otwartości i chęci zrozumienia innego, czasem odmiennego widzenia świata i otaczającej nas rzeczywistości nic nowego nie powstanie. Bo czyż nie jest tak, że wszystkiemu co się rodzi, nadaje się nowe życie w oparciu o własne doświadczenia i fascynacje.  

Jesteśmy częścią porządku przyrody, a jednocześnie poza nim, żyjemy w pewien sposób na zbiegu dwóch światów: wewnętrznego i zewnętrznego, jako istoty cielesne i duchowe zarazem, poddane prawom natury a mimo to kierujące własnym postępowaniom. Idąc bitym traktem czy przez ugory nieustannie wydeptujemy własne ścieżki w poszukiwaniu tej jednej drogi, przeznaczonej tylko dla nas.

Meandry widziane jako zakola, rozlewiska, zakręty, pętle, nawroty, zawsze powstające wskutek jakiejś erozji i nie do zatrzymania.

prof. Anna Bem-Borucka