LookArT – okno na sztukę

LookArT - okno na sztukę

Data: 26/06–10/07/2021

Wydział: Malarstwo

LookArT – okno na sztukę

Look at the window – art!

 
termin: 26.06 – 10.07.2021 
 
Sztuka wkracza na Długą – LookArT to galeria jednego dzieła w oknie Teatru w Oknie, przestrzeń którą pragniemy oddać młodym trójmiejskim artystom, studentom i absolwentom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
To galeria powszechna, egalitarna, bez barier – skierowana do wszystkich i zmniejszająca dystans. Zmienność ekspozycji niesie ze sobą świeżość – w każdym tygodniu w naszym oknie zaprezentowany zostanie inny obraz. Na kolejne miniwernisaże zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 18:00. Kuratorem galerii LookArT jest prodziekan ds. kierunku Malarstwo Prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk.

Lista zaproszonych artystów:
1. Aleksandra Kołwzan Garczyńska
2. Michał Rostkowski
3. Maria Morawska
4. Agnieszka Lewandowska
5. Paulina Sosińska
6. Jakub Wasilewski
7. Barbara Kuchnowska
8. Magdalena Czupowska
9. Konrad Górecki
10. Denis Khyzhawski
11. Milana Khyzhawska
12. Ewa Staskiewicz
13. Dominika Leśniak