Jarosław Bauć. Przewodnik po malarstwie – Chmura Joanny d’Arc

Jarosław Bauć. Przewodnik po malarstwie – Chmura Joanny d’Arc

Data: 7/12/2021

Wydział: Malarstwo

Jarosław Bauć. Przewodnik po malarstwie – Chmura Joanny d’Arc

Stocznia Gdańska, ul. Elektryków
Otwarcie: 11.12.2021, godz. 14.00

„Przewodnik po malarstwie –Chmura Joanny d’Arc” to cykl obrazów malarskich dedykowanych heroicznej figurze kobiety. Pamięć historyczna tej postaci, jej funkcja mitologiczna w żaden sposób nie wpłynęły na postrzeganie kobiet i jej obrazowanie.
Kobieta wojownik, antagonistka przeciwności losu nie znalazła w przestawieniach malarskich godnego zapisu.

Jarosław Bauć
Urodzony w Krakowie (17.01.1959). Studia PWSSP Gdańsk 1980-1985; dyplom PWSSP Gdańsk 1985 na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. W. Łajminga. Zatrudniony w PWSSP, w Gdańsku na stanowisku asystenta w latach 1985-1992, w roku 1992 uzyskał tytuł adiunkta, w roku 2001 uzyskał tytuł adiunkta II stopnia a od roku 2005 jest kierownikiem Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych w ASP w Gdańsku.

Malarstwo Jarosława Baucia mocno zakorzenione jest w tradycji sztuki europejskiej. Skłaniając się ku sztuce tradycyjnej artysta prowadzi poszukiwania w wymiarze malarstwa figuratywnego. Charakterystyczną cechą dla ostatnich obrazów artysty jest ich monochromatyczna paleta barwna zawężona jedynie do odcieni czerwieni i jej pochodnych. Inspiracją dla twórcy stają się elementy kultury masowej, znamienne dla niego jest również odwoływanie się do ikonografii sztuki dawnej. Artysta często multiplikuje przedstawienia tworząc cykle obrazów, które podlegają przetworzeniom i modyfikacjom.