Death of the Patriarchy. Manifestos / Revolution is Now!

Death of the Patriarchy. Manifestos / Revolution is Now!

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Kultura Ma Wiele Twarzy

Data: 15–23/11/2021

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Death of the Patriarchy. Manifestos / Revolution is Now!

wystawa, performance, sympozjum

15.11.2021, godzina 12:00-20:00
wystawa czynna: 6.11 – 23.11.2021
miejsce: Galeria Kultura ma Wiele twarzy, Zbrojownia Sztuki

Sympozjum, wystawa i działania performatywne, które odbędą się 15 listopada 2021 roku w gdańskiej ASP będą próbą podsumowania wydanej w dwóch odsłonach gazety Death of the patriarchy. Powołując do życia tę publikację, dedykowaną wszystkim czującym istotom, chcieliśmy zgromadzić jak najwięcej manifestów – tych napisanych i tych wizualnych, które
byłyby krytycznym głosem wobec patriarchatu. Zaprosiliśmy do projektu wiele Osób. Jacek Staniszewski opracował gazetę graficznie, dołączając do niej wizerunki Bojownic – kobiet z całego świata, zamordowanych przez opresyjny system.
Rok temu grupa Anarchopornoopór wykonała w BWA w Bydgoszczy performance, wykorzystując fragmenty manifestów zamieszczonych w vol.1. W tym roku we współpracy z One Night Public Gallery gazeta vol. 2 stała się zaczynem do wielowątkowego, jednodniowego działania Akcja Podjazd – Wyjazd patriarchatu. W ramach tego wydarzenia Dorota Androsz, aktorka z Teatru Wybrzeże nagrała również fragmenty manifestów, które podczas całej akcji wybrzmiały w przestrzeni Sopotu. Wydaje nam się, że podjęty przez nas temat jest podstawą do niezwykle potrzebnego namysłu nad ludzkim i poza-ludzkim.

Działania

Zbrojownia Sztuki godz. 11:00-13:00

wystawa: Death of the Patriarchy. Manifestos / The Revolution is Now
Dorota Chilińska, Anatema
Morawiec/Sochacki, Twarze Protestu

performance: Anarchopornoopór [Anna Kalwajtys, Dorota Androsz, Jacek Staniszewski],
Agonia

Sympozjum: Death of the patriarchy
Patio godz. 14:00-20:00
Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, (bez)Głos Meduzy: kobiety, manifesty i obietnica władzy.
Anka Leśniak, Siostry Kafki.
Monika Zawadzka, Kobiecość i Miejskość together forever?
Małgorzata Jankowska, Marnotrawne córki AI buntują się przeciwko ojcowskiej dominacji.
Sztuka i patriarchat 2.0. 

Anna Kalwajtys, Performatywne strategie oporu w moich działaniach. Kontekst, różnica,
empatia.
Morawiec/Sochacki, Dziecko rodzi się punkiem i chce się śmiać.
Monika Weychert, Reżimy Porno.
Martyna Jastrzębska, Rozpadanie się świata i sztuka.

performance: Anna Chabowska, Proszę, przestań.

Manifesty vol.1 / vol.2:
katarzyna lewandowska, Agata Araszkiewicz, Joanna Piotrowska, Dorota Androsz, Wojciech Goslar, FAK, Pracownia Propagandy Społecznej, Joanna Krysiak, Teresa Gierzyńska, Tomasz Kolczyński, Danuta Zakurzewska, Lola Eyeonyou, Aga Szreder, Rafał Żwirek, Agata Zbylut, Aleka Polis, Pola Dwurnik, Anna Kalwajtys, Anka Leśniak, Aurora Lubos, Dominik
Ritszel, Dominika Bartłomiejczak, Jan Tański, Dorota Chilińska, Ewa Bloom-Kwiatkowska, Iwona Demko, Jacx Staniszewski, Kasia Zakurzewska, Krystyna Kuta, Krzysztof Pietrowicz, Liliana Piskorska, Ivka Macioszek, mac Lewandowski, Magdalena Maciudzińska- Kamczycka, Magdalena Mellin, W. Magdeburg, Małgorzata Tęgowska, Marek Rozpłoch, Maria Kubit, Monika Drożyńska, Monika Weychert, Aleksandra Ska, Pamela Palma Zapata, Anna Włodarska, Xavier Bayle, Vi Subversa-Poison Girls.
17. Łódzka Manifa, Anna Baumgart / Weronika Szczawińska, Beata Sosnowska, Dorota Podlaska, Ela Mikucka, Emilia Rodziewicz, Iwona Liegmann, Izabela Chamczyk, Jacx Staniszewski, Monika Zawadzka, Martyna Jastrzębska, Joanna Rusinek, Magda Ujma, Manifa Toruńska/Toruńska Brygada Feministyczna, Monika Jarosławska, Monika Ujma, Morawiec / Sochacki, The Pau, Żubrzyce, Wilczyce, Małgorzata Żerwe, Agata Read, Adam Piętak (Królówczana Smuga), Zofia Martin, Urszula Kozak, Toruńskie Dziewuchy, Sylwia Chutnik, Frakcja, Eileen Myles / Jill Soloway / Joanna Krakowska, Arek Pasożyt, Ewelina Grabowska (Archiwum Prywatne), Ewa Alicja Majewska, Edyta Majewska, Rafał Jakubowicz, Wiola Ujazdowska, PAX, Ala Savashevich / Iwona Ogrodzka / Pamela Bożek, Honorata Martin, Anna Orbaczewska, Lena Bielska, Anarchopornoopór, Daniel Rycharski, Mar Bogdanis, Anna Reinert, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

https://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/death-of-the-patriarchy-nr-1-2020,2810

https://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/monografie/death-of-the-patriarchy-nr-2-2021,3887

exhibition, performance, symposium

15.11.2021 / timeline: 12:00-20:00
Academy of Fine Arts in Gdańsk/ Zbrojownia Sztuki/ Patio Symposium

Exhibition and performative acts, which will take place on 15.11.2021 in Academy of Fine Arts in Gdańsk is an attempt of a summary two views of newspaper Death of The Patriarchy. By publishing this publication, which is dedicated to all living beings, we wanted to collect the biggest amount of the manifests – written ones, and those visual ones, which were a critical voice towards patriarchy. We invited a lot of people. Jacek Staniszewski devised a newspaper where he added images of female fighters – women all around the world, who were murdered by the oppressed system. One year ago, a group Anarchopornoopór made performance in BWA in Bydgoszcz, using parts of manifests that were put in vol.1. This year, in cooperation with One Night Public Gallery, the newspaper vol.2 became a begin to episodic, one-day action Forecourt Action – The exit of patriarchy. Within the whole happening, Dorota Androsz, who is an actress in Teatr Wybrzeże, recorded some parts of manifests, which were heard in action in Sopot. We think that topic that we have chosen is a basis for a thinking about humans and beyond humans.

Zbrojownia Sztuki, 11:00-13:00
exhibition: Death of the Patriarchy. Manifestos / The Revolution is Now
Dorota Chilińska, Anatema
Morawiec/Sochacki, Faces of the protest

performance: Anarchopornoopór [Anna Kalwajtys, Dorota Androsz, Jacek Staniszewski, Michał Kurkowski], Agony

symposium: Death of the patriarchy

14:00-20:00
Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, (Without)voice of a jellyfish: women, manifests i promise of power.
Anka Leśniak, Jackdaws Sisters.
Monika Zawadzka, Femininity and Cityness. together forever?
Małgorzata Jankowska, Extravagant Al’s daughters rebel against paternal domination. Art and patriarchy 2.0.
Anna Kalwajtys, Performative resictance strategies in my actions. the contest, difference, empathy.
Morawiec/Sochacki, Kid is born as punk and wants to laugh.
Monika Weychert, Porn Regime.
Martyna Jastrzębska, World crumbling and art.

performance: Anna Chabowska, Please stop.
Początek formularza
Dół formularza
Translated: Lena Michalska