Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie – wystawa

Bio-obecność.  Sztuka w biotechnologicznym świecie - wystawa

Data: 6–23/11/2021

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie – wystawa

wernisaż: 5.11.2021

wystawa czynna: 6.11.2021 – 23.11.2021, w godz. 12.00-18.00

 

Wystawa BIO-OBECNOŚĆ towarzyszy organizowanej przez Małgorzatę Jankowską  konferencji pod tym samym tytułem, która odbędzie się 5 listopada w ASP w Gdańsku i  jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form  istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych  krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Wystawa jest kontynuowaniem i rozszerzeniem wątków poruszanych  na konferencji gdzie interesują nas nie tylko formy tej obecności, ale też złożone i przenikające się oddziaływania bytów technologicznych będących zauważalnym  i  niezbywalnym  komponentem bio i technosfery. Obecność jednego warunkuje obecność drugiego ten nie liniowy hybrydowy proces współistnienia powoduje narastające paradoksy na granicy życia jako takiego /nagiego życia/  które jest przepływem energii, kodem witalnej informacji w sieci złożonych kulturowych, technologicznych i biologicznych usieciowionych systemów. Możemy rozwijać kreatywne moce wyobraźni z pozycji teorii i sztuki posthumanistycznej gdzie nasze ja transformuje się; w ujęciu Rosi Braidotti w : "podmiot (który) jest bytem transwersalnym, w pełni zanurzonym i immanentnym wobec sieci nie-ludzkich (zwierzęcych, roślinnych, wirusowych) relacji. Przez ucieleśniony zoe-centryczny podmiot przenikają relacyjne sprzężenia o zanieczyszczającym/wirusowym charakterze, które z kolei tworzą powiązania z różnorodnymi innymi, począwszy od środowiskowych czy eko-innych , a kończąc na urządzeniach technologicznych." Sztuka w tym kontekście  redefiniuje zarówno kreatywny podmiot , narzędzia  kreacji , cele swej aktywności i interaktorów, do których kieruje swą aktywność, odnawiając nastawienie  etyczne  wyzbyta narcystycznej złudnej transcendencji.

 

Kurator: Grzegorz Klaman

współpraca kuratorska: Piotr Tadeusz Mosur

Organizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Rzeźby i Intermediów

Katedra Intermediów

Fundacja Wyspa Progress

 

Wydarzenie FB:

https://www.facebook.com/events/592025298708613

 

BIO-OBECNOŚĆ.  Sztuka w biotechnologicznym świecie. KONFERENCJA:

https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/bio-obecnosc-sztuka-w-biotechnologicznym-swiecie,4150