Wystawa WIOSNA NA OSIEDLU BEMA

Wystawa WIOSNA NA OSIEDLU BEMA

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wystawa WIOSNA NA OSIEDLU BEMA

Otwarcie: 20.06.2020
Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2


Artyści: Teodor Ajder, Paweł Baśnik, Przemek Branas, Krzysztof Gil, Andrzej Heidrich, Pravdoliub Ivanov, Martyna Jastrzębska, Nikolay Karabinovych, Szczepan Kopyt, Konrad Kuzyszyn, Diana Lelonek, Dorota Podlaska, Daniel Rumiancew, Konrad Smoleński


Kuratorki: Ewa Łączyńska-Widz, Monika Weychert

 

Współpraca
Projekt wystawy: Matosek/Niezgoda
Montaż zdjęć: Miłosz Onak; materiały dotyczące powtórnego pochówku gen. Józefa Bema dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Współpraca ze strony Galerii Arsenał w Białymstoku
Produkcja: Zbigniew Świdziński
Identyfikacja wizualna: Ewa Chacianowska
Program edukacyjny: Katarzyna Kida, Justyna Kołodko-Bietkał, Izabela Liżewska, Justyna Zieniuk

„Wiosna na osiedlu Bema” to wystawa o polityce historycznej i nekroprzemocy. Zarówno tej dotyczącej ciał: odgrzebywanych, transportowanych, pokazywanych, jak w wypadku szczątków gen. Józefa Bema – jak też nekroprzemocy symbolicznej. Martwe ciała mają dla polityków tę zaletę jako symbole, że nie są już w stanie za siebie przemówić (choć kiedyś mogły), można zatem przypisać im dowolne słowa i idee.

Termin „polityka historyczna” pojawił się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Niemczech, na marginesie tzw. sporu historyków. Idea wykorzystywania historii – posługiwania się różnymi interpretacjami przeszłości jako instrumentem oddziaływania politycznego nastawionego na stabilizowanie bądź destabilizowanie układów politycznych, utrzymanie bądź obalanie władzy politycznej, utrwalanie bądź zmianę kodów kulturowych – ma jednak długą tradycję. Jaką zatem rolę takie „afektywne fakty” odgrywają dzisiaj, w czasach kryzysu, populizmu i nowomedialnej przestrzeni?

Tytuł wystawy nawiązuje do jednego z białostockich osiedli skupionego wokół ulicy generała Józefa Bema, której nazwa została nadana równo 90 lat temu. Wydarzenia towarzyszące wystawie będą odbywać się m.in. na osiedlu Bema.

więcej informacji na stronie: https://galeria-arsenal.pl/wystawy/wiosna-na-osiedlu-bema