Wystawa "Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru"

Wystawa

Lokalizacja: Galeria Salon Akademii, Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8, Warszawa

Data: 21/01–8/02/2020

Wernisaż: 18/01/2020, godz. 18:00

Wydział: Malarstwo

Wystawa "Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru"

wernisaż: 18.01.2020, godz. 18:00
wystawa czynna: 21.01.2020 – 8.02.2020 (wt. – pt.: 12.00 – 18.00, sob. 12.00 – 16.00)
Galeria Salon Akademii, Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 8, Warszawa


Artyści:
Jan Cybis, Aleksander Kobzdej, Krystyna łada-Studnicka, Artur Nacht–Samborski, Janusz Strzałecki, Juliusz Studnicki, Jan Wodyński

Stanisław Baj, Jarosław Bauć, Józef Czerniawski, Piotr Józefowicz, Arkadiusz Karapuda, Barbara Łuczkowiak, Tomasz Milanowski, Marek Model, Jarosław Modzelewski, Sylwester Piędziejewski, Grzegorz Radecki, Antonii Starowieyski, Arkadiusz Sylwestrowicz, Krzysztof Wachowiak, Wojciech Zubala.

Kuratorzy: 
Jarosław Bauć, Arkadiusz Karapuda

Organizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Salon Akademii, Galeria Zbrojownia Sztuki


Projekt wystawienniczy „Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru” jest efektem współpracy badawczo-artystycznej Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku i Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. To próba konfrontacji współczesnych postaw twórczych środowisk gdańskiej i warszawskiej ASP, z zaakcentowaniem malarstwa i towarzyszącej mu problematyki koloru rozumianego jako podstawowy składnik dzieła. Zadanie ma na celu krytyczne i konstruktywne przyjrzenie się dwóm środowiskom, które łączy historia tzw. szkoły sopockiej, budowanej przez artystów takich jak Jan Cybis, Artur Nacht-Samborski, Krystyna Łada-Studnicka, Aleksander Kobzdej, Juliusz Studnicki czy Janusz Strzałecki. Wystawa  ma być analizą współczesnych zjawisk i postaw artystycznych, dla których kryterium koloru pełni istotną rolę. Osią projektu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie koloru czasami jako narzędzia i środka wyrazu, a kiedy indziej jako nadrzędnego celu artystycznego. Artyści biorący udział w wystawie to zarówno twórcy, którzy oparli swą twórczość na kolorze jako podstawowym narzędziu i celu malarza, jak i malarze  prowadzący w swych obrazach krytyczny lub konceptualny dialog z tradycją malarstwa kolorystycznego lub historycznymi teoriami koloru. Na ekspozycji będą  pokazane przede wszystkim aktualne prace artystów z obu środowisk, ale także „wspólny fundament" w postaci obrazów klasyków koloryzmu.

Wystawie będzie towarzyszyła publikacja książkowa o charakterze monograficznym, zawierająca teksty badawcze i krytyczne (autorzy: dr hab. Elżbieta Kal, dr hab. Wojciech Włodarczyk, Stach Szabłowski, prof. Jarosław Bauć, dr hab. Arkadiusz Karapuda), reprodukcje prac oraz biogramy artystów.