UWAGA! Ważne Zarządzenia Rektora!

UWAGA! Ważne Zarządzenia Rektora!

Data: 24/03/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

UWAGA! Ważne Zarządzenia Rektora!

Zarządzenie Rektora nr 56/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w związku z korzystaniem z materiałów bibliotecznych i archiwalnychpobierz


Zarządzenie Rektora nr 55/2020 z dnia 25 maja 2020 w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w okresie zawieszenia kształcenia w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

§ 1

Na terenie uczelni zezwala się na czas zawieszenia kształcenia na korzystanie z pracowni i innych pomieszczeń dydaktycznych przez studentów i pracowników na zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się treść Zarządzenia Rektora nr 39/2020 z dnia 25 marca 2020roku w sprawie korzystania z infrastruktury uczelni w budynkach uczelni podczas zawieszenia zajęć w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 3

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach konieczności korzystania z ww. pomieszczeń służących do udzielania wsparcia służbom medycznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie Rektora nr 55/2020 – pobierz

Regulamin Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w okresie zawieszenia kształcenia w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19pobierz


Zarządzenie Rektora nr 54/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników  wydarzeń organizowanych przez uczelnię – pobierz


Zarządzenie Rektora nr 51/2020 z dnia 20 maja 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania wystaw organizowanych w Zbrojowni Sztuki Akademii Sztuk Pięknych W Gdańsku - pobierz

Regulamin zwiedzania wystaw organizowanych w Zbrojowni Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - pobierz


Zarządzenie  Rektora nr 44/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020pobierz


Zarządzenie Rektora nr 45/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz


Zarządzenie Rektora nr 43/2020 z dnia 04.05.2020 r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię

Zarządzenie Rektora nr 43/2020 – pobierz


Zarządzenie Rektora nr 41/2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię

- pobierz


Zarządzenie Rektora nr 40/2020

w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez organy kolegialne uczelni

- pobierz


Zarządzenie Rektora nr 39/2020

w sprawie korzystania z infrastruktury uczelni w budynkach uczelni podczas zawieszenia zajęć w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

- pobierz


Zarządzenie Rektora nr 38/2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię 

- pobierz