Stanowisko Senatu ASP w Gdańsku w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko Senatu ASP w Gdańsku w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 28.10.2020 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wyraża głębokie zaniepokojenie, ogłoszonym w trakcie trwania pandemii,  ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i jego konsekwencjami.  Kontrowersje wokół tego wyroku spowodowały masowe protesty społeczeństwa, w których udział biorą m.in. studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownice i pracownicy naszej uczelni. Należy podkreślić, iż w demokratycznym państwie, jakim jest Rzeczypospolita Polska, prawo do wyrażania swoich opinii i poglądów, również w formie protestów, jest jednym z podstawowych praw konstytucyjnych.  Ze zrozumieniem odnosimy się do determinacji przejawiającej się w tych protestach.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku apeluje do wszystkich o merytoryczną i kulturalną dyskusję z poszanowaniem różnorodnych poglądów  a także o rozwagę, przestrzegając przed eskalacją konfliktu.  Władze państwowe wzywa do szybkiego znalezienia rozwiązania w duchu dialogu społecznego i poszanowania praw człowieka.

 

Przewodniczący Senatu ASP w Gdańsku

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Pobierz (523 BB) pdf