Spotykamy się online

Spotykamy się online

Data: 7/04/2020

Wydział: Grafika

Spotykamy się online

Jak sobie radzimy w związku z sytuacją na świecie i niemożnością prowadzenia zajęć w murach naszej uczelni? Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów i kiedy jest to tylko możliwe prowadzimy zajęcia zdalnie.
Tak wygląda obecnie realizacja zajęć z przedmiotu pt. Warsztat Fotografii Studyjnej na Wydziale Grafiki! Przedmiot prowadzony jest online z naszymi studentami – w tym przypadku są to studenci I roku studiów magisterskich. Zajęcia prowadzi Magdalena Czajka.