Solidarni z Białorusią

Solidarni z Białorusią

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Solidarni z Białorusią

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza obywateli Białorusi do zgłoszenia się na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.

Kandydaci mogą zostać przyjęci na I rok studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych w języku polskim. W ramach powyższej inicjatywy Uczelnia dysponuje 3 dodatkowymi miejscami z zastrzeżeniem, że na dany Wydział Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku możliwe jest przyjęcie maksymalnie dwóch kandydatów.

 

W celu dokonania zgłoszenia do dnia 31 października 2020 roku należy przesłać:

- podanie o przyjęcie na studia,

- portfolio (nie więcej niż 20 reprodukcji prac w formacie .jpg lub .pdf),

- kopię świadectwa dojrzałości/świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille,

- w przypadku rekrutacji na studia II stopnia: kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, opatrzonego poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille, na adres e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

 

Przyjęcie kandydatów nastąpi na podstawie analizy nadesłanej dokumentacji oraz:

- rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w formie on-line,

- prezentacji prac przeprowadzonej w formie on-line.

Szczegółowe zasady określone zostały w Komunikacie Rektora nr 11/2020 w sprawie możliwości przyjęcia obywateli Białorusi na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych w drodze decyzji administracyjnej Rektora (art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z póź.zm.) w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią.”, dostępnym na stronie: http://bip.asp.gda.pl/?cid=40&bip_id=1904


Serdecznie zapraszamy naszych studentów – obywateli Białorusi, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli studia na I roku studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, prowadzonych w trybie stacjonarnym, do ubiegania się o stypendium w ramach inicjatywy "Solidarni z Białorusią".

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium zobowiązane są złożyć do dnia 22 października 2020 roku do godz. 12:00 wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek można złożyć drogą mailową na adres international@asp.gda.pl lub osobiście w Biurze Współpracy i Umiędzynarodowienia, pokój nr 111, Wielka Zbrojownia.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dysponuje dwoma stypendiami na rok akademicki 2020/21.

Szczegółowe informacje dotyczące Zasad naboru wniosków dostępne są w załączniku.

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią” – pobierz (157 KB) doc
Zasady naboru wniosków o stypendia w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”- pobierz (354 KB) pdf