Otwarte wykłady dla doktorantów: Malarstwo i miasto. Giorgio Morandi i Bolonia.

Otwarte wykłady dla doktorantów: Malarstwo i miasto. Giorgio Morandi i Bolonia.

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 12/03/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Otwarte wykłady dla doktorantów: Malarstwo i miasto. Giorgio Morandi i Bolonia.

Prowadzący: prof. Łukasz Kiepuszewski

Uwaga, z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 odwołujemy zaplanowane wydarzenia kulturalne we wszystkich przestrzeniach ASP w Gdańsku do 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora z dnia 11 marca 2020

 

termin: 12.03.2020, godz. 18:00
miejsce: Patio ASP

 

Tematem wykładu są wielowymiarowe analogie między poetyką malarstwa Giorgio Morandiego (1890 – 1964) a wizualnymi formami tkanki miejskiej Bolonii. Podjęte w nim zostaną kwestie specyficznej lokalizacji domu i pracowni artysty, cech zróżnicowania i regularności struktury architektonicznej oraz charakterystyki wyróżniających się w niej obiektów takich jak np. średniowieczne wieże mieszkalne. Istotna okaże się też analogia haptyczna między powierzchniowymi jakościami budynków i ulic miejskich a fakturami tworzonych przez artystę martwych natur.

Matryca architektoniczna określająca również zaplecze procesu twórczego przyczynia się do tego, że obrazy Morandiego stają się nośnikiem różnorodnie nacechowanych mentalnych projekcji.

Łukasz Kiepuszewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Jako historyk sztuki autor książek Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne (2013) Obrazy Cézanne’a. Miedzy spojrzeniem a komentarzem (2005) i redaktor tomów Historia sztuki po Derridzie, 2006, Obrazy mocne – obrazy słabe (2018); jako malarz – wystawy „Odtąd dotąd” (2019), „303” (2015), „Pinakoteka” (2005)