Komunikat w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komunikat w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Komunikat w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komunikat nr 2/2020

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

z dnia 2 marca 2020 r.

 

w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w krajach Azji i w Europie, zwłaszcza we Włoszech jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i Wojewódzką  Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku. Do czasu przekazania nam aktualnych rekomendacji stosujemy się do zaleceń z załączonego komunikatu GIS (z dn. 01.03.2020).     

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z  Azji i Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, sami czują się dobrze, czują się zdrowi) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności  społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcją Sanitarną. Jeśli w ostatnich 14 dniach zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
ul. Wałowa 27
Tel: (58) 320-08-00
Fax: (58) 301-85-45
e-mail: psse.gdansk@pis.gov.pl                                                                                                                 

lub Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Dębinki 4                                                                                                                  
tel. (+48) 58 776 32 00
tel. (+48) 58 344 73 00
fax (+48) 58 520 32 53
e-mail: poczta@wsse.gda.pl

lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Studenci i doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia, a prowadzących zajęcia prosimy o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka.

Bardzo prosimy prowadzących zajęcia i pozostałych studentów i doktorantów o powiadamianie władz uczelni o studentach i doktorantach, którzy planują przyjazdy do kraju po pobycie w zagrożonych regionach.

Jednocześnie zalecamy rezygnację z wyjazdów prywatnych w/w regiony.

Komunikat GIS – https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Sprawę należy traktować jako pilną i ważną.

 

Komunikat  – pobierz