„Dyplom Przed Czasem" Szymona Wirchanowicza

Szymon Wirchanowicz’s “Diploma ahead of time”

 „Dyplom Przed Czasem

Lokalizacja: Pracownia 309 w gmachu głównym ASP

Data: 6–16/10/2020

Wydział: Malarstwo

„Dyplom Przed Czasem" Szymona Wirchanowicza

Szymon Wirchanowicz’s “Diploma ahead of time”

W tym roku odszedł od  nas Szymon Wirchanowicz – student Wydziału Malarstwa, nasz kolega, członek wspólnoty akademickiej. Pragnąc uczcić jego pamięć, zorganizowaliśmy wystawę pośmiertną, na której prezentujemy ostatnie jego prace. Ze względu na sytuację pandemii, nie mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, dlatego  chcemy pożegnać się z nim w symboliczny sposób:  przychodząc  do pracowni, gdzie tworzył, zostawiając kwiaty, zdjęcia lub pisząc pożegnalne słowa .


Wystawa potrwa od 6 do 16 października 2020 (godz. od 10.00 do 14.00), III piętro (Wydział Malarstwa), Pracownia 309 w gmachu głównym ASP.

This year Szymon Wirchanowicz, a student of the Faculty of Painting, our friend and member of the academic community, left us. In honour of his memory, we organised a posthumous exhibition, where we present his latest works. Due to the pandemic we could not participate in funeral ceremonies – we therefore want to say goodbye to him in this symbolic way: by coming to the studio where he created, leaving flowers, photos or writing words of goodbye.

The exhibition will be held from the 6th to the 16th of October 2020 (10.00am to 2.00pm), on the 3rd floor (Faculty of Painting), in Studio 309 in the main building of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.