Cyfrowe Konfrontacje. Przegląd grafiki studenckiej z pracowni technik cyfrowych

Cyfrowe Konfrontacje. Przegląd grafiki studenckiej z pracowni technik cyfrowych

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Duża Aula

Data: 23/10–6/11/2020

Wydział: Grafika

Cyfrowe Konfrontacje. Przegląd grafiki studenckiej z pracowni technik cyfrowych

wystawa: 23.10.2020-6.11.2020, godz. 18:00
miejsce: Aula, Wielka Zbrojownia ASP


konferencja: 23.10.2020, godz. 10.00-16.00

transmisja online – https://meet.google.com/rsy-gtod-wsw

otwarcie online – https://www.youtube.com/watch?v=d4Zbxa6pKZI

Plakat – pobierz

Film promocyjny – przejdź do strony

Wirtulana wycieczka – przejdź do strony

Katalog – przejdź na stronę

 

Cyfrowe Konfrontacje – pomysł na zorganizowanie tego wydarzenia zrodził się w mojej głowie rok temu, gdy jako juror 6. Międzynarodowego Triennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni miałem możliwość uczestniczenia w dyskusjach i rozmowach dotyczących dzisiejszej kondycji tej niezwykle fascynującej specjalności graficznej. Jej wyjątkowość wynika między innymi z faktu, że łącząc w swojej istocie wielowiekową tradycję klasycznych warsztatów graficznych z najnowszymi technologiami powielania i przenoszenia obrazu praktycznie na każde medium, i co najważniejsze mogące istnieć w alternatywnych rzeczywistościach, uwalnia artystę z jakichkolwiek ograniczeń kreacyjnych. Ta szczególna symbioza daje twórcom możliwość przekraczania granic wizualizowania obrazu z obszarów 2D do przestrzeni trójwymiarowej, często uzupełniając ją o element czasu. Te nowe możliwości przyciągają studentów, dla których rzeczywistość cyfrowa: informacja, rozrywka i w końcu kreacja jest naturalnym stanem rzeczy, przestrzenią (środowiskiem) codziennego życia – powszechnej komunikacji.

Analizując zestaw autorów i ich prac, które zakwalifikowały się do finałowej wystawy 6 MTG w Gdyni, zauważyłem, że wśród polskich artystów dużą grupę stanowią studenci i nauczyciele uczelni artystycznych. Ta konkluzja sprowokowała mnie do działania. Postanowiłem zorganizować wystawę, która byłaby spotkaniem pracowni zajmujących się kształceniem młodych twórców w specjalności szeroko rozumianej grafiki cyfrowej. Sądzę, że możliwość prównania różnych postaw, sposobów realizacji programów dydaktycznych, ujawnianie najnowszych trendów ideowo-technologicznych, a co najważniejsze promowanie utalentowanych, najzdolniejszych młodych twórców będzie główną wartością gdańskich konfrontacji.

Dzięki zgodzie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. ASP dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego i przyznanym przez niego środkom finansowym mogłem przejść z fazy projektu do działania. Wraz z mgr. Kamilem Kocurkiem i mgr. Vasylem Savchenko, którzy zostali kuratorami Cyfrowych Konfrontacji, przystąpiliśmy do organizacji wystawy. Do tegorocznego pokazu – mam głęboką nadzieję, że Cyfrowe Konfrontacje przyjmą formułę cyklicznej imprezy – zaprosiłem trzy bardzo mocne i wiodące ośrodki akademickie: ASP z Katowic – Pracownia Grafiki Cyfrowej prowadzona przez prof. Adama Romaniuka, ASP z Wrocławia – Pracownia Druku Cyfrowego i Technik Eksperymentalnych kierowana przez dr hab. Aleksandrę Janik, prof. uczelni oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego – Pracownia Druku Cyfrowego, na czele której stoi dr hab. Joannę Janowską-Augustyn, prof. UR.

Warto zaznaczyć, że plakat i katalog do wystawy Cyfrowe Konfrontacje, który trzymacie Państwo w rękach, został zaprojektowany przez utalentowaną studentkę z Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku Katarzynę Miotke.

Mimo przeciwności losu, który przyniósł światową pandemię COVID-19 ograniczającą w sposób fundamentalny możliwość bezpośredniego kontaktu, a więc między innymi swobodnej organizacji imprez wystawienniczych i kulturalnych, udało się zrealizować naszą ekspozycję. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Bo przecież mimo faktu, iż grafika cyfrowa ze swojej natury powstaje i żyje w świecie wirtualnych matryc, a więc mogłoby się wydawać, że obecna zaraza, przenosząc ludzkie relacje do cyberprzestrzeni, stała się promotorką rzeczywistości wirtualnej, człowiek nigdy nie zaakceptuje ograniczenia swojej wolności do podejmowania decyzji, w jakim świecie chce żyć, niezależnie od tego, jaka siła będzie próbowała te wybory ograniczać.

 

Witam wszystkich studentów, dydaktyków i gości na Cyfrowych Konfrontacjach! Ufam, że spotkamy się jeszcze nieraz.

 

Prof. Sławomir Witkowski

Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku

 

Informacje o wystawie w mediach:

 
 
 
 
 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w swojej działalności opiera się na stosowaniu do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, SANEPID-u w ramach działań mających na celu przeciwdziałaniu zarażeniu COVID-19. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zwiedzanie wystawy możliwe będzie zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych RP oraz regulaminem wystaw ASP dostępnym na stronie: http://bip.asp.gda.pl/?app=zarzadzenia&nid=1776&y=2020&which=Rektora