100-lecie konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku

100-lecie konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku

Lokalizacja: Konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, al. Zwycięstwa 23

Wernisaż: 3/02/2020, godz. 17:00

Wydział: Grafika

100-lecie konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku

Otwarcie wystawy: 3.02.2020, godz. 17.00
Konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, al. Zwycięstwa 23

Otwarcie wystawy z okazji 100-lecia konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku.
W poniedziałek, 3 lutego, o godz. 17.00 odbędzie się w pomieszczeniach konsulatu generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku (przy Al. Zwycięstwa 23) uroczyste otwarcie wystawy o historii konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku.

Konsulat generalny zorganizował we współpracy z gdańską Akademią Sztuk Pięknych wystawę „100-lecie konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku”. Ten jubileusz jest ściśle związany z wejściem w życie pokojowego traktatu wersalskiego. Gdańsk jest miastem z najstarszym niemieckim konsulatem generalnym w Polsce.

Począwszy od uznania Lothara Foerstera jako pierwszego niemieckiego konsula w Gdańsku w roku 1920 wystawa pokazuje pracę konsulatu w Wolnym Mieście Gdańsku aż do zamknięcia w 1939 r., otwarcie konsulatu NRD w 1962 r., aż po otwarcie obecnego konsulatu generalnego Republiki Federalnej Niemiec w roku1990. W otwarciu wystawy udział wezmą m.in. wiceprezydent Gdańska, Piotr Kowalczuk, dyrektor politycznego Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Elke Freifrau von Boeselager, rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski, byli konsulowie generalni, jak i kierownicy niemieckich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce.

Giuseppe Ramon Lo Coco – Referat prasowy
W przypadku pytań prosimy zwracać się pod numer telefonu +48 58 34065 48, lub poprzez e-mail: ku-11@danz.diplo.de.

 

100 lat konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku

Po zakończeniu I wojny światowej, na mocy pokojowego traktatu wersalskiego, Gdańsk uzyskał statut niezależnego państwa-miasta pod protektoratem Ligi Narodów i w efekcie znalazł się poza granicami niemieckiej Rzeszy.

Ostatecznie Wolne Miasto Gdańsk powstało 15 listopada 1920 r. Znajdowało się ono w obszarze celnym II Rzeczpospolitej Polskiej, która także prowadziła w jego imieniu politykę zagraniczną. W ten oto sposób, po raz pierwszy w historii, pojawiły się przesłanki do powołania w Gdańsku przedstawicielstwa konsularnego Niemiec, czyli konsulatu generalnego.

Wystawa „100 lat konsulatu generalnego Niemiec w Gdańsku” przywołuje dzieje niemieckiej obecności konsularnej w mieście. Są one nie mniej złożone niż historia stosunków polsko-niemieckich w latach 1920-2020.

Punktem wyjścia dla wystawy jest uznanie Lothara Foerstera jako pierwszego konsula Niemiec w Gdańsku. Na kolejnych tablicach możemy prześledzić dalszą historię: funkcjonowanie konsulatu w Wolnym Mieście Gdańsku, także w zmienionej po 1933 r. sytuacji politycznej w Niemczech wraz z przejęciem władzy przez narodowych socjalistów. Likwidację konsulatu po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. i aneksji Gdańska przez Rzeszę Niemiecką. Otwarcie i funkcjonowanie konsulatu NRD od 1962 r. aż po rozwiązanie NRD w efekcie zjednoczenia Niemiec. W końcu otwarcie obecnego konsulatu generalnego Republiki Federalnej Niemiec w roku 1990.

W 2020 r. wspominamy jednak nie tylko otwarcie pierwszego konsulatu generalnego przed stu laty, ale także 150. rocznicę powstania niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 30. rocznicę zjednoczenia Niemiec. Wystawa będzie więc pokazywana przez cały rok, a pod koniec roku ma, według aktualnych planów, znaleźć swój punkt kulminacyjny w postaci większej wystawy okolicznościowej w gdańskiej Zbrojowni. Za pomoc i współpracę w tym przedsięwzięciu dziękujemy szczególnie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jej rektorowi prof. Krzysztofowi Polkowskiemu, kuratorowi wystawy, prof. Grzegorzowi Protasiukowi oraz jego asystentce, Emilii Wernickiej.

 

Konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec

Konsul generalna

Cornelia Pieper

Gdańsk, 3 lutego 2020