The Beach. Wystawa Gabriela Buttigiega

The Beach. Wystawa Gabriela Buttigiega

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Kultura Ma Wiele Twarzy

Data: 8–24/10/2019

Wernisaż: 8/10/2019, godz. 18:00

Kurator: Zbrojownia Sztuki, Galeria Kultura Ma Wiele Twarzy

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia, MINoS

The Beach. Wystawa Gabriela Buttigiega

Zdominowane przez zapadające w pamięć przedstawienia postaci ludzkich, prace Gabriela Buttigiega wyróżniają się charakterystycznymi, gwałtownymi pociągnięciami farby na płótnie. Artysta ukazuje w ten sposób nagłe erupcje emocji pochłaniających relacje międzyludzkie. Za jego artystycznym popędem kryje się fascynacja seksem, śmiercią i przemijaniem wszechrzeczy. Plaża to znany motyw w twórczości Buttigiega. Odnosi się do miejsca, w którym można oderwać się od napięć dnia codziennego; miejsca, które pozwala czuć się komfortowo i wyrażać siebie bez zahamowań. „The Beach” ma być ewaluacją współczesności, przypomnieniem społeczeństwu o „niezmiennych ludzkich potrzebach”. Ta prawda nie jest czymś, co należy narzucić widzowi, ale czymś, co należy razem z nim odkryć.

wystawa czynna: 8 października – 24 października 2019
wernisaż: 8 października 2019, godz. 18:00
miejsce: Zbrojownia Sztuki, Galeria Kultura Ma Wiele Twarzy

Kuratorem wystawy „The Beach” jest prof. Vince Briffa.
Projekt jest wspierany przez Arts Council Malta – Malta Arts Fund.

Dominated by memorable representations of the human figure, Gabriel Buttigieg's work is characterized by paint on canvas; depicting the urgent, volcanic passions that engulf human relations. Behind his artistic drive is his fascination with sex, death and the transience of all things.

"The Beach" is a familiar motif in Buttigieg's work. It refers to a place where one can distress from the tensions of everyday life, allowing the person to be comfortable and manifest themselves without inhibition. " The Beach" is intended to be an evaluation on the modern age in that the public needs to be reminded of their "unchangeable human needs." This truth is not something to be imposed upon the spectator, but something to be evoked within them.

"The Beach" is curated by Prof. Vince Briffa.
This project is supported by Arts Council Malta – Malta Arts Fund.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska
Patronat medialny: Trójmiasto.pl, TVP3 Gdańsk, Gazeta Wyborcza. Trójmiasto, Co jest grane 24, Radio Gdańsk, Prestiż Trójmiasto, Pitu Pitu