Szary Kruk. Sympozjum

Szary Kruk. Sympozjum

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Data: 18–19/11/2019

Wydział: Grafika

Szary Kruk. Sympozjum

18 listopada: sesja I, II, III
godz. 9.00-16.40; PATIO ASP w Gdańsku,
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

19 listopada: sesja IV, V, VI
godz. 9.00-15.50; PAN Biblioteka Gdańska,
Wałowa, 15,80-858 Gdańsk


Szary Kruk to opowieść o dziełach zwykłych, które w określonych warunkach, w pewnym czasie i miejscu, nabierają znamion niezwykłości; obiektach, które stają się wyjątkowe.
To również opowieść o uzurpatorach – krukach czarnych, które aspirują do miana szarych, które roszczą sobie prawo do miana wyjątkowych, próbując jednocześnie ukryć swą pospolitość, zwyczajność.
Dlaczego szary? Ponieważ szarość jest podróżą między bielą a czernią. Między tak a nie. Sama w sobie, szarość nic nie znaczy. Może mieć jednak niezwykłe (barwne) znaczenie jeśli zdoła spolaryzować światło codzienności do innego, nowego znaczenia. Jeśli zdoła pokazać rzeczywistość na nowo.
Dlaczego tak się dzieje? Kiedy obiekt biblioteczny lub muzealny nabiera cech ważnych dla jednej osoby, stając się dla niej białym krukiem, dla innej z kolei wciąż będąc czarnym, czyli zwykłym, powszednim, codziennym? Kiedy obiekt nabiera cech szarego kruka? Co stanowi o subiektywnej ocenie stawiającej egzemplarz między bielą a czernią? Kiedy materiał biblioteczny otrzymuje nowe, niezwykłe odczytanie?
Na te pytania postaramy się wspólnie odpowiedzieć podczas dwudniowej konferencji organizowanej przez PAN
Bibliotekę Gdańską, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku oraz Bibliotekę ASP w Gdańsku.

---------------------------------------------------

18.11.2019. ASP Patio ASP ul. Targ Węglowy 6

8:30-9:00 rejestracja

9:00-9:30 powitanie i rozpoczęcie

SESJA I PROWADZENIE DR HAB., PROF. UMK ARKADIUSZ WAGNER

9:30-9:50 dr hab. prof. ASP Grzegorz Protasiuk (ASP w Gdańsku), Słowo wstępne, czyli Szary Kruk

9:50-10:10 ks. dr Tomasz Garwoliński (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie), Najstarszy wolumin ze zbiorów Biblioteki Hosianum w Olsztynie – zwykły klocek inkunabułowy czy biały kruk?

10:10-10:30 lic. Wojciech Graś (Wydział Historii UAM w Poznaniu, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), O niepozornym trzemeszeńskim inkunabule uwag garść

10:30-10:50 dr hab. prof. UAM Piotr Pokora (Wydział Historii UAM w Poznaniu), "Napuszony" paleotyp z proweniencją królewskiego lekarza Piotra Wedelickiego z Obornik w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

10:50-11:10    mgr Michał Muraszko (Wydział Historii UAM w Poznaniu), Cztery woluminy z dawnej biblioteki króla Stefana Batorego w zbiorach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

11:10-11:20 dyskusja

11:20-11:40 przerwa kawowa

SESJA II PROWADZENIE DR HAB. PROF. UAM PIOTR POKORA

11:40-12:00 dr hab. prof. UAM Katarzyna Krzak-Weiss (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu), Przypadek Raju dusznego, czyli jak wydana przez Floriana Unglera niepozorna książeczka do nabożeństwa zagościła w podręcznikach do literatury staropolskiej

12:00-12:20 mgr Michał Gierke (Książnica Pomorska w Szczecinie), Druk książęcą ręką naznaczony. Funeralium dla księcia wołogoskiego Filipa I ze zbiorów Książnicy Pomorskiej

12:20-12:40 dr Jacek Pokrzywnicki (Katedra Filologii Klasycznej UG), Wśród poprawek i podkreśleń. Gdański egzemplarz mów Eliusza Arystydesa w rękach gdańskiego uczonego Gottlieba Wersndorfa (1717-1774)

12:40-13:00 dr Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska w Szczecinie), Listy, uczeni, książki – Machina coelestis Heweliusza z kolekcji Andreasa Müllera Greiffenhagiusa

13:00-13:20 dr Irina Chachulska (Instytut Sztuki PAN), Kilka uwag o proweniencji fragmentu rękopisu muzyczno-liturgicznego ze zbiorów Biblioteki Narodowej (PL-Wn 12497 IV)

13:20-13:30 dyskusja

13:30-14:40 przerwa obiadowa

SESJA III PROWADZENIE DR ANNA WALCZAK

14:40-15:00 dr Maria Michalska (PAN Biblioteka Gdańska), Pamięć o rzeczach utraconych. O wartości dawnych katalogów i inwentarzy

15:00-15:20 mgr Hanna Rajfura (Instytut Historyczny UW), Zamysł ideowy i stylistyczny w rękopisie BN BOZ 106

15:20-15:40 dr Dominika Grabiec (Instytut Sztuki PAN), Dwudziestowieczny rękopis chorałowy z Archiwum klasztoru Sióstr Bernardynek w Krakowie jako świadectwo żywej tradycji śpiewu liturgicznego

15:40-16:00 dr Joanna Matyasik (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy), Księga pamiątkowa Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej – zabytek bibliofilski międzywojennej Bydgoszczy

16:00-16:20 mgr Eliza Hamrol-Grobelna (Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, Oddział Biblioteki Raczyńskich), mgr Mirella Kryś (UAM w Poznaniu), Jeden księgozbiór, wiele historii – o kolekcji Ignacego Mosia

16:20-16:40 dr Milena Śliwińska (Biblioteka Collegium Maius, Wydział Filologiczny, UMK w Toruniu), Niepublikowany Dziennik Artura Hutnikiewicza jako świadectwo lektur Profesora

16:40-17:00    dyskusja

19.11.2019. PAN Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15

SESJA IV PROWADZENIE DR HAB. PROF. UAM KATARZYNA KRZAK-WEISS

9:00-9:20 dr hab. prof. UMK Arkadiusz Wagner (Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK), Od wzgardzanej do podziwianej. Ewolucja postaw bibliotekarzy wobec opraw książkowych od XVIII do XXI wieku

9:20-9:40 mgr Radosław Franczak (Wydział Historii UAM w Poznaniu), Późnośredniowieczne superekslibrisy Mikołaja Heskena z Kościana. Cymelia ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

9:40-10:00 lic. Aleksandra Wajnert (Wydział Historii UAM w Poznaniu), Dzieje pewnego radełka jagiellońskiego. Studium przypadku

10:00-10:20 dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), Oprawy Aleksandra Semkowicza w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum

10:20-10:40 dr Beata Purc-Stępniak (MNG), Książki w malarstwie XVII wieku jako przedmiot poznania i inspiracji

10:40-11:00    mgr Beata Sztyber (Pracownia Tkanin i Haftów MNG), Nowożytne, europejskie dzieła botaniczne w roli wzornika hafciarskiego – czyli o egzotycznym pnączu z Ameryki Południowej w haftach benedyktynek w Prusach Królewskich w XVII wieku

11:00-11:10 dyskusja

11:10-11:40 pokaz szarych kruków PAN BG

11:40-12:00 przerwa kawowa

SESJA V PROWADZENIE EMILIA WERNICKA

12:00-12:20 dr Bartłomiej Siek (Gdański Uniwersytet Medyczny), Szarzejący „Mózg Piłsudskiego”

12:20-12:40 dr hab. prof. ASP Magdalena Hanysz-Stefańska (ASP w Gdańsku), Skok w linoryt kolorowy

12:40-13:00 dr Dominik Włodarek (ASP w Gdańsku), Technika karborundu w procesie tworzenia wielkoformatowych odbitek graficznych

13:00-13:20 dr Anna Juchnowicz, Odebrane, wysłane, szkice. Autograf wobec deindywidualizacji

13:20-13:40 prof. Cezary Paszkowski (ASP w Gdańsku), Od akwaforty do druku cyfrowego

13:40-13:50    dyskusja

13:50-14:20 zwiedzanie wystawy prac prof. Cezarego Paszkowskiego

14:20-14:40 przerwa kawowa

SESJA VI PROWADZENIE DR MARIUSZ WRONA

14:40-15:00 dr Ewa Repucho (Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Lapidarność i minimalizm. O projektowaniu książki w twórczości prof. Janusza Górskiego

15:00-15:20 mgr Aleksander Gniot (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), Warianty komiksowych okładek. Popkulturowy fenomen czy może sposób na sprzedaż tego samego w innym opakowaniu?

15:20-15:40 mgr Matylda Filas (Gabinet Dokumentów Życia Społecznego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), „Francuski bez w cenie” – ulotki agencji towarzyskich jako materiały źródłowe do badań

15:40-15:50 dyskusja

15:50 podsumowanie obrad; zamknięcie konferencji