Spotkanie inaugurujące konkurs „GOING UPSTREAM – PROJEKT PANNEAU”

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Data: 11/03/2019

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Spotkanie inaugurujące konkurs „GOING UPSTREAM – PROJEKT PANNEAU”

KONKURS PLASTYCZNY DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU pn. „GOING UPSTREAM – PROJEKT PANNEAU”.

Organizatorem konkursu jest firma Vastint Poland sp. z o.o. i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie oryginalnych projektów plastycznych tzw. panneau  (tj. dekoracyjnych płaszczyzn o kształcie prostokątnego pola, utworzonych w efekcie architektonicznego podziału płaszczyzny ściany) dla osiedla „Riverview” w Gdańsku.

Celem Konkursu jest wyłonienie Projektów do realizacji,  tj. wykonania wystroju artystycznego ścian w budynkach na osiedlu Riverview w Gdańsku.

W konkursie przewidziano 12 nagród i wyróżnień, w tym:

  1. pierwsza nagroda w wysokości brutto 3.300,00 PLN
  2. druga nagroda w wysokości brutto 2.000,00 PLN
  3. trzecia nagroda w wysokości brutto 1000 PLN
  4. oddzielnie zostaną zakupione prawa autorskie do wszystkich wyłonionych zwycięskich i wyróżnionych projektów (15) za wynagrodzeniem netto w wysokości 1.500,00 PLN.

 

Harmonogram konkursu:

  1. Dniem rozpoczęcia Konkursu jest 11.03.2019 r. – o godz. 12.00 w PATIO ASP odbędzie się spotkanie inauguracyjne z firmą Vastint Poland sp. z o.o.
  2. Termin złożenia dokumentacji konkursowej upływa dnia 16.04.2019 roku o godzinie 14.00.
  3. Rozstrzygnięcie Konkursu tj. ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18.04.2019 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Senatu (Baszcie) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Regulamin Konkursu Going Upstream Projekt Panneau – pobierz

Załacznik 2 do Regulaminu. Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych – pobierz