Pałac Sztuki. Młode malarstwo polskie

Pałac Sztuki. Młode malarstwo polskie

Lokalizacja: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

Data: 30/03–16/06/2019

Wernisaż: 30/03/2019, godz. 18:00

Wydział: Malarstwo

Pałac Sztuki. Młode malarstwo polskie

wernisaż: 30.03.2019 r., godz. 18.00
wystawa czynna: 30.03.2019 – 16.06.2019
miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów), ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk


153 prace malarskie 109 twórców. O tyle dzieł wzbogaciło się Muzeum Narodowe w Gdańsku. Na ich zakup 400 tysięcy dolarów dał brytyjski malarz urodzony w 1938 roku w Kuwejcie. Obrazy z tej kolekcji zobaczymy wkrótce na wystawie w Pałacu Opatów w Oliwie!
W 2015 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku podpisało umowę z Basilem Alkazzim, wybitnym artystą, humanistą i mecenasem sztuki o zbudowaniu w Oddziale Sztuki Nowoczesnej kolekcji malarstwa młodych polskich artystek i artystów, którzy debiutowali w XXI wieku i sfinansowaniu jej z Funduszu Zakupowego Basila Alkazziego & Halimy Nałęcz.
Do współpracy zostali zaproszeni wybitni młodzi artyści, którzy ukończyli uczelnie plastyczne już w nowym stuleciu. Obce są im więc obciążenia i ograniczenia, które stały się udziałem starszych twórców, skazanych na działalność w poprzednim ustroju lub podczas transformacji. Tworząc nową „listę obecności” młodych malarek i malarzy, chcieliśmy pokazać całą różnorodność zjawisk w sztuce początku XXI wieku, dominujące kierunki i tendencje. Przy wyborze artystów do naszej kolekcji kierowaliśmy się przede wszystkim ich dorobkiem i pozycją na „scenie artystycznej”, jednak nie chcieliśmy naszego wyboru ograniczać jedynie do twórców już wysoko sklasyfikowanych, z licznymi nagrodami i wystawami. Podjęliśmy pewne ryzyko i zaprosiliśmy do współpracy także artystów mniej uhonorowanych lub dopiero debiutujących po ukończeniu uczelni artystycznych. Z naszej perspektywy ich poszukiwania są oryginalne i cenne. Obecnie największą siłą malarstwa jest jego zróżnicowanie, dlatego naszym celem było uchwycenie zarówno tej różnorodności, jak i specyfiki tego, co się aktualnie dzieje w malarstwie polskim.

Źródło: http://www.mng.gda.pl/events/palac-sztuki-mlode-malarstwo-polskie/
https://www.facebook.com/events/348287686030702/