Konferencja „Problem z grafiką artystyczną”

Konferencja „Problem z grafiką artystyczną”

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 28/10/2019

Wydział: Grafika

Konferencja „Problem z grafiką artystyczną”

Dziekan Wydziału Grafiki zaprasza na konferencję „Problem z grafiką artystyczną” 28.10.2019 godz. 10.00 Patio ASP.

 

Nie atrakcyjność (?) grafiki artystycznej/warsztatowej wśród młodych adeptów sztuki. Czy możliwa jest ekspansja grafiki artystycznej poza środowisko akademickie? Czy grafika użytkowa / projektowanie graficzne już na zawsze zawładnęło umysłami i sercami przyszłych pokoleń grafików? Czy może jednak grafika artystyczna posiada potencjał równy innym dyscyplinom sztuki zarówno na polu ekspresji twórczej jak i komercyjnym?

Odpowiedź na te pytania, wstępnie zawieram poprzez wybór prelegentów; osób które poruszają się między światami grafiki projektowej i warsztatowej, lub poświęciły się dziedzinie aktywności ludzkiej jaką jest grafika artystyczna i zdają się nie żałować. Wydaje się wręcz, że radzą sobie znakomicie.

(dr Łukasz Butowski)

 

Wprowadzenie:

W proponowanym projekcie życie może być dziełem sztuki rzemieślniczej. Praktykowanie grafiki artystycznej wiąże życie z doskonałością rzemiosła. Wy-Twarz-anie rękodzieła to tworzenia nowego życia, w którym spotykają się Twarz i Ręka – a w efekcie nowa Twarz ręk-o-dzielnicza. Ręka staje się tu przedłużeniem serca – szansą przeżycia czegoś założonego i otwierającego na to, co Nieprzewidziane i w konsekwencji poszerzenia naszego świata o wymiar, którego ani nie byliśmy pewni, ani wcześniej nie widzieliśmy, co daje nam szansę wciąż poszerzania granic istnienia i rozumienia Widzialności.

(dr Zbigniew Mańkowski)

 

Prelegenci:

dr Marta Bożyk (ASP Kraków)

dr Bartłomiej Chwilczyński

Kamil Kak (student ASP Gdańsk)

mgr Kamil Kocurek (ASP Gdańsk)

dr Rafał Podgórski (Politechnika Koszalińska)

Mgr Patrycja Podkościelny (ASP Gdańsk)

dr Karol Pomykała (UCMS Lublin)

dr Adam Świerżewski (ASP Gdańsk)

dr Krzysztof Świętek (ASP Kraków)

dr hab. Anna Trojanowska (ASP Wrocław)

mgr Jakub Zając (ASP Gdańsk)

 

Wykład podsumowujący i moderacja:

dr Zbigniew Mańkowski (ASP Gdańsk)

 

Słowo wstępne, koncepcja tematu i organizacja konferencji:

dr Łukasz Butowski

 

Siła sprawcza, opieka merytoryczna i organizacja konferencji:

prof. Janusz Akermann