Artystyczna Podróż Hestii

Artystyczna Podróż Hestii

Data: 28/01/2019

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia, MINoS

Artystyczna Podróż Hestii

Artystyczna Podróż Hestii już od 17 lat nagradza młodych twórców sztuki. Udział w konkursie to szansa na pokazanie swoich prac w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ponadto, co roku, laureaci konkursu Artystyczna Podróż Hestii wyjeżdżają w miesięczne podróże do miejsc, gdzie sztuka nowoczesna jest nieodłączną częścią codzienności. W tym roku Nagroda Główna to wyjazd do Nowego Jorku, gdzie organizator zapewnia profesjonalną rezydencję artystyczną, w tym zakwaterowanie, ubezpieczenie, bilety lotnicze oraz kieszonkowe. Zdobywca Drugiej Nagrody otrzyma miesięczną rezydencję w Wilnie.


Więcej informacji:
https://zgloszenie.artystycznapodrozhestii.pl/Konkurs2019