74. rocznica powstania ASP w Gdańsku

74. rocznica powstania ASP w Gdańsku

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Duża Aula

Data: 13/12/2019

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

74. rocznica powstania ASP w Gdańsku

Rektor i Senat
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Święcie Uczelni

Uroczystość odbędzie się 13 grudnia 2019
o godz. 12:00 w Auli Wielkiej Zbrojowni

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
(I piętro, wejście od ul. Tkackiej)

Program uroczystości

  • Wejście Senatu
  • Wystąpienie JM Rektora prof. ASP dra hab. Krzysztofa Polkowskiego
  • Wręczenie Medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis
  • Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Kultury Polskiej
  • Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
  • Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego sztuki
  • Wręczenie dyplomów doktora sztuki
  • Wręczenie Nagród Rektora
  • Zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu
  • Wyjście Senatu

 

6 grudnia obchodzić będziemy 74. rocznicę powstania naszej Uczelni, która zaistniała w 1945 roku w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. Inicjatorami jej powstania byli zaprzyjaźnieni ze sobą artyści: Janusz Strzałecki, Krystyna i Juliusz Studniccy, Hanna i Jacek Żuławscy, Józefa i Marian Wnukowie, którzy kierowani chęcią włączenia się do odbudowy Gdańska i współtworzenia jego życia artystycznego, przyjechali w tym czasie na Wybrzeże. Pierwszy rok akademicki inaugurowano 15 października 1945 roku. Studia rozpoczęło wtedy 22 studentów. Z końcem tego roku zmieniono nazwę uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych (przemianowaną później na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku). Program oparto na ścisłej współpracy sztuk plastycznych: malarstwa i rzeźby ze sztukami użytkowymi: architekturą wnętrz, meblarstwem, tkactwem, ceramiką i grafiką użytkową.

Od samego początku uczelnia była aktywnym ośrodkiem twórczym. W niedługim czasie związane z uczelnią środowisko artystyczne, zwane Szkołą Sopocką, zyskało sobie znaczną popularność. Uważa się, że wyróżnikiem tego środowiska w czasach socrealizmu było, wynikające z idei koloryzmu, szczególne respektowanie wartości malarskich. Jego specyfika wynikała także ze ścisłego zaangażowania w prace nad rekonstrukcją i odbudową Głównego Miasta Gdańska. W 1954 roku siedzibę uczelni przeniesiono do Gdańska, do odbudowanej po wojennych zniszczeniach Wielkiej Zbrojowni. Częścią uczelni jest też stojąca nieopodal XV-wieczna, malownicza Baszta Słomiana. Rosnąca liczba studentów skłoniła władze uczelni do rozbudowy siedziby. W 1968 roku powstało nowe skrzydło, wzniesione wzdłuż ulicy Tkackiej, według projektu profesora uczelni Ryszarda Semki. W tamtym czasie uczyło się tu już około 150 studentów. W 1996 roku uczelnia uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. Równocześnie własnością Akademii stał się zabytkowy budynek Małej Zbrojowni, zlokalizowany na Starym Przedmieściu, do którego przeniesiono Wydział Rzeźby. Uruchomiono studia licencjackie: edukacji artystycznej, fotografii, architektury wnętrz, grafiki projektowej, studia podyplomowe "architektura + dialog".  W 2007 roku Wydział Malarstwa i Grafiki ulega przekształceniu – zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 21.02.2007 utworzony zostaje Wydział Malarstwa i Wydział Grafiki. W 2007 roku Wydział Rzeźby poddany ocenie jakości kształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Już od 74 lat ASP w Gdańsku kształci dziesiątki twórców, będąc świadkiem i aktywnym uczestnikiem historii Trójmiasta.