Wystawa Martyny Jastrzębskiej

Wystawa Martyny Jastrzębskiej

Lokalizacja: WL4 - Mleczny Piotr w Gdańsku

Data: 7/12/2018

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wystawa Martyny Jastrzębskiej

wernisaż: 8.12.2018, godz. 18:00
miejsce: WL4 – Mleczny Piotr w Gdańsku

obrona: 17.12.2018, godz. 11:00
miejsce: WL4 – Mleczny Piotr w Gdańsku

 

"Przymglenie" w ramach rozprawy pt.: "Destrukcja jako zakłócenie zastanej i postrzeganej integralności konstrukcji"
Promotor: prof. Grzegorz Klaman
Promotor pomocniczy: dr Robert Kuśmirowski

Martyna Jastrzębska (1987) – artystka intermedialna, absolwentka i doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystentka w Katedrze Intermediów. Ważnym kierunkiem jej dotychczasowych i aktualnych działań jest nadawanie nowych kontekstów symbolom i przedmiotom obecnym w powszechnej percepcji oraz praca z pojęciami: widma i destrukcji. Laureatka m.in. Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Głównej na Gdańskim Biennale Sztuki 2016.