Sympozjum: 100XPROPAGANDA

Sympozjum: 100XPROPAGANDA

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 23/11/2018

Wydział: Grafika

Sympozjum: 100XPROPAGANDA

Czas: 23 listopada 2018 godz.: 10.00-16.20
Gdzie: Patio ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6
Organizatorzy: ASP w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska

Przy pomocy słów  wygrywa się wojnę i sprzedaje mydło, skłania się ludzi do czynu albo powstrzymuje się ich od działania. Jedynie koszty ograniczają dostawę opinii publicznej na dowolne miejsce i na dowolny temat, głosił specjalista od reklamy w latach dwudziestych poprzedniego wieku.
Referenci w swych wystąpieniach przedstawią zagadnienia związane z propagandą w projektowaniu graficznym, w wypowiedziach obecnego premiera, w dawnych folderach turystycznych czy na tak niewielkich drukach jak znaczki kwestarskie. Sympozjum wzbogacone jest finisażem wystawy pod tym samym tytułem.

Rada programowa sympozjum
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP


Komitet organizacyjny sympozjum
dr Anna Walczak
Aneta Kwiatkowska
Emilia Wernicka
Wanda Pentlicka

Patronat honorowy
Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński

PROGRAM:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-10.20 - Dr hab. Grzegorz Protasiuk (ASP Gdańsk) Propaganda.
10.20-10.40 Dr Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki) Make Poland Great (Again), czyli wielkoformatowe murale patriotyczne.
10.40-11.00 Dr Edyta Majewska-Rosińska/Dr hab. Jacek Staniszewski (ASP Gdańsk) Rola emocji w projektowaniu graficznym.
11.00-11.20 Małgorzata Dorna (Wendrychowska) Obecność cenzury prewencyjnej w kulturze PRL-u jako źródło  inspiracji i poszukiwań oryginalnych form wypowiedzi artystycznej. Domniemane i faktyczne zakazy oraz próby ich pokonywania – bunt i prowokacja w polskim malarstwie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.
11.20-11.30 Podsumowanie i dyskusja
11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.10 Prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk (Uniwersytet Gdański) „Dla nas nie ma Polski 'A' Polski 'B' i 'C'. Dla nas jest Polska 'od A do Z'". Kilka uwag o języku propagandy premiera Mateusza Morawieckiego.
12.10-12.30 Anna Derda (Olsztyn) Propaganda niemiecka okresu plebiscytu na Warmii i Mazurach (1920 r.) w świetle materiałów zawartych w dzienniku „Allensteiner Volksblatt".
12.30-12.50 Łukasz Grochowski (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność") Czego możemy się dowiedzieć z teleksów o kampanii propagandowej prowadzonej przeciwko NSZZ „Solidarność" w środkach masowego przekazu. Wybór materiałów archiwalnych dotyczących propagandy w zasobie Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".
12.50-13.10 Matylda Filas (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) Na pomoc braciom.
13.10-13.20 Podsumowanie i dyskusja
13.20-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-15.20 Dr Paweł Szulc (OBBH IPN Szczecin)  Propaganda turyzmu. Popularyzacja turystyki w II Rzeczpospolitej.
15.20-15.40 Dr Izabela Olszewska (Uniwersytet Gdański) Język propagandy na przykładzie folderów turystycznych z okresu Wolnego Miasta Gdańska.
15.40-16.00 Damian Binkowski (Gdańsk) Propagandowy potencjał mediów gorących.
16.00-16.20 Joanna Baum (Uniwersytet Gdański) Propaganda antystalinowska na Zachodzie w okresie rządów Józefa Wissarionowicza.
16.20-16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
16.30-17.30 Finisaż wystawy 100XPOPAGANDA

 

Afisz sympozjumpobierz


Patronat honorowy
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz