Plener Rzeźbiarski SKOKI 2017-2018

Plener Rzeźbiarski SKOKI 2017-2018

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Plener Rzeźbiarski SKOKI 2017-2018

Wydziałowy Plener Rzeźbiarski SKOKI 2017-2018
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Proponowane hasło pleneru:

Tensegrity – wyraz pochodzenia angielskiego, złożony z tension – naprężenie pochodzące od rozciągania oraz integrity – integralność

Proponowane tematy pleneru:

1. Relacja struktur i form o charakterze organicznym i geometryczno-technicznym. Powiększenie – analiza niewielkiej formy biologicznej (ziarno, owoc itp.) która doprowadzi do wielkoformatowej realizacji
2. Odcisk – Forma negatywowa z wykorzystaniem odcisku znalezionych przedmiotów o dowolnym charakterze
3. Wypowiedź własna uwzględniająca użycie form negatywowych.

Technika: odlew z negatywu piaskowego.
Materiał: żywica, znalezione przedmioty.

Uczestnicy Pleneru z ASP Gdańsk, Wydział Rzeźby i Intermediów:

Opiekunowie:
mgr Przemysław Trześniak
dr Dariusz Sitek

Studenci:
Natalia Magalska
Klaudia Nachumeniuk
Edyta Szalewska
Paweł Gostomski
Dawid Jasiński
Antoni Dalecki