Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów 2018

Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów 2018

Data: 17–18/05/2018

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów 2018

3. Ogólnopolska Konferencja „Układy dynamiczne” towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Termin: 17-18.05.2018
Miejsce: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu

 

Idea konferencji
Spośród wszystkich obszarów sztuki sztuka mediów cechuje się najwyższą złożonością, przejawiającą się między innymi w  dynamicznych zestawieniach obrazów, dźwięków, tekstów oraz innego typu danych, komponowanych ze sobą w narracje liniowe bądź struktury drzewiaste, oparte na dynamicznej architekturze bazodanowej.
Jest to też ten obszar sztuki, który najszybciej reaguje na zmiany zachodzące w społeczeństwie, nauce, technologii i kulturze. 

Dokonane w ostatnich latach i rysujące się na horyzoncie zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w istotny sposób wpływają również na sztukę. Na tym polu szczególnie istotną rolę ma do odegrania sztuka mediów, która z jednej strony należy do dyscyplin sztuk pięknych, z drugiej zaś w znacznej mierze bazuje na związkach z nauką i technologią. Poszukując 
dla siebie dogodnego miejsca w nowej architekturze dziedzin i dyscyplin naukowych, sztuka mediów może stać się liderem w walce o dobrą pozycję sztuki w ogóle.

dr Jakub Jernajczyk

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW
Wystawa już od 17 maja w Centrum Sztuki WRO.
W 2018 roku, Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu organizują czwartą edycję Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów. Przegląd prac licencjackich i magisterskich odbywa się na ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.
Członkami komisji konkursowych są zawsze dwie osoby z zespołu Centrum Sztuki WRO, dwójka przedstawicieli środowiska artystycznego z danego miasta oraz przedstawiciel uczelni. Wybrane dyplomy zostaną zaprezentowane podczas wystawy konkursowej w Centrum Sztuki WRO, a spośród nich międzynarodowe jury wybierze jeden, który otrzyma nagrodę.
Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenie sztuki mediów jako kierunku nauczania w obrębie sztuki współczesnej, a także promocja absolwentów. Projekt jest rozwijany od 2015 roku będąc platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów.
Więcej informacji o konferencji na www.asp.wroc.pl