Myślę i czuję ceramicznie. Alicja Buławka – Fankidejska

Myślę i czuję ceramicznie. Alicja Buławka - Fankidejska

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 6–16/04/2018

Wernisaż: 06/04/2018, godz. 18:00 

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Myślę i czuję ceramicznie. Alicja Buławka – Fankidejska

Wernisaż: 06.04.2018, godz. 18:00 
Galeria ASP przy ul. Chlebnickiej 13/16 w Gdańsku 
Wystawa będzie otwarta od poniedziałku do piątku 
w dniach 09 -16.04.2018 od g. 10:00 do 18:00