Do(o)koła sztuki

Do(o)koła sztuki

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 6/12/2018

Do(o)koła sztuki

Do(o)koła sztuki
Przegląd Działalności Kół Naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
6.12.2018, godz. 14.00-18.00, PATIO ASP

Do(o) koła sztuki, to najważniejsze wspólne wydarzenie w działalności kół naukowych
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jednodniowe spotkanie (cztery godziny), daje studentom szansę zaprezentowania swych zainteresowań artystycznych, naukowych
i badawczych, a także przedstawić osiągnięci koła na forum całej Akademii w formie wystąpień – prezentacji.
Jest to doskonała okazja, aby wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami
z przedstawicielami innych kół, a także nawiązać współpracę.
Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, przyszłych członków kół, osoby zainteresowane projektami realizowanymi na Akademii przez studentów wraz z opiekunami.

 

W prezentacjach i dyskusjach udział wezmą:

1. I INNI
2. ARCHIKULTURA
3. ATRAKTOR
4. AZS ASP
5. BIO-MEDIA
6. DYFUZJA
7. GALERIA START
8. GRANATURA
9. FAK
10. FK/IK
11. MECH
12. PI
13. PROCES
14. SPAW
15. TeART
koordynator: Anna Włodarska